Na łyżwy przez cały rok

Całoroczne lodowisko miejskie, z którego korzystać będą mieszkańcy, amatorzy  i fascynaci sportów zimowych, a także sportowe grupy łyżwiarskie, hokejowe oraz curlingowe powstanie na południu Gdańska. Rozpoczął się proces inwestycyjny nowego całorocznego lodowiska, którego wybudowanie planowane jest w latach 2021-22.  

– W Gdańsku powstanie całoroczne lodowisko, gdyż obecnie nie mamy wystarczających obiektów dla dynamicznie rozwijających się sportów lodowiskowych w Gdańsku. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeprowadzaliśmy analizy rynku sportów zimowych, rozmawialiśmy ze środowiskami zainteresowanymi powstaniem lodowiska. Naszymi partnerami są przedstawiciele sportów łyżwiarskich, hokejowych i curlingowych oraz amatorskie drużyny sportowe. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja powstała w ścisłej współpracy ze środowiskiem użytkowników. Chcemy, aby to lodowisko odpowiadało na potrzeby wszystkich środowisk związanych z lodowiskiem. A przede wszystkim, aby rozszerzyło ofertę rekreacyjną dla mieszkańców naszego miasta – mówił prezydent Paweł Adamowicz.

Rozpoczął się proces inwestycyjny nowego, całorocznego lodowiska miejskiego. W ciągu ostatnich miesięcy dokonano: wstępnej analizy pomorskiego rynku sportów zimowych, popytu na usługi całorocznego lotniska, analizy lokalizacyjnej, wstępnych kosztów budowy i eksploatacji oraz analiza SWOT. Odbyły się również wizyty studyjne w Poznaniu, gdzie funkcjonuje lodowisko cało

W analizie lokalizacyjnej brano pod uwagę siedem lokalizacji na terenie całego miasta. Były to na południu Gdańska – Narodowe Centrum Sportów Motorowych, obszar Czerwonego Mostu, obszar Centrum Południe, a także Królewskie Wzgórze czy Centrum Czasu Wolnego oraz dwie lokalizacje w pobliżu już działających obiektów czyli w pobliży Stadionu Energa i hali Ergo Arena.

 – Rekomendowana lokalizacja to Centrum Południe, w okolicy przyszłego węzła komunikacyjnego Warszawska – Jabłoniowa – Bulońska oraz w pobliżu budowanych właśnie obiektów edukacyjnych.  To jest przestrzeń w ramach której moglibyśmy czynić dalsze kroki w ramach tej inwestycji. Jest tutaj działka miejska o powierzchni ok. 2 ha, która w zupełności pozwoli w przyszłości zaprojektować na niej  obiekt kubaturowy jakim jest lodowisko z wszystkimi wariantami – mówi Marcin Dawidowski, dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych. O tej lokalizacji przesądziło dobre skomunikowanie, rozwojowa dzielnica i pobliże placówek edukacyjnych – dodał Dawidowski.

Przed nami przygotowanie koncepcji inwestycji uwzględniająca różne warianty. Działania te planowane są na rok 2019. Do końca 2019 roku nastąpi również wybór wariantu koncepcji, który będzie realizowany. W 2020 roku opracowana zostałaby dokumentacja projektowa. Rok 2021 to uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór modelu finansowego oraz rozpoczęcie procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót. Budowa obiektu planowana jest na lata 2021 – 22.

Budowa całorocznego lodowiska popierana jest przez środowiska sportowe łyżwiarskie, hokejowe oraz  curlingowe, a także przez amatorskie drużyny hokejowe. Wśród użytkowników lodowiska  będą również indywidualni mieszkańcy, uczniowie i przedszkolaki.

– Łyżwiarskie grupy sportowe obecnie nie mają gdzie trenować. Obiekty istniejące w Gdańsku nie pozwalają na treningi sportowe. Potrzebny jest w naszym mieście obiekt, który pozwoli na rozwój wyczynowego sportu. Trzeba pamiętać, że treningi sportowe trwają cały rok, nie tylko zimą. W takim mieście jak Gdańsk, które ma wielkie tradycje łyżwiarskie i hokejowe lodowisko całoroczne jest bardzo potrzebne – mówił Jacek Hołubowski, przedstawiciel środowisk łyżwiarskich.

Potrzebę budowy całorocznego obiektu, w którym mogłyby się odbywać treningi potwierdzali również Arkadiusz Bruliński z Pomorskiego Klubu Hokejowy 2014 oraz Henryk Skowroński prezes Gdańskiego Klubu Curlingowego.

 

(UM Gdańsk)

Ogólnopolski konkurs na plakat zachęcający do oszczędzania wody

Kilkudniowy rejs jest główną nagrodą w konkursie na przygotowanie plakatu dowolną techniką, z własną interpretacją tematu „Oszczędzaj wodę”. Ogólnopolski konkurs ekologiczny dla przedszkolaków i uczniów ogłosił Program Edukacji Morskiej w Gdańsku. 

Jest on skierowany do wszystkich dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych w całym kraju. Zadaniem jest przygotowanie plakatu dowolną techniką, z własną interpretacją tematu „Oszczędzaj wodę”.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych, podnoszenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz

ochrony środowiska naturalnego oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole oraz najbliższym otoczeniu.

Mogą w nim wziąć udział wyłącznie prace zbiorowe. Grupa nie może liczyć mniej niż 4 osoby i więcej niż 5 osób (nie licząc pełnoletniego opiekuna grupy). Na zgłoszenia prac organizatorzy czekają do 23 listopada bieżącego roku. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników planowane jest na 29 listopada.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody: za zajęcie pierwszego miejsca kilkudniowy rejs dla całej grupy oraz opiekuna, a także 40 biletów na rejs w trakcie międzynarodowego zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk 2019. Szczegóły konkursu na stroniewww.edukacjamorska.gdansk.pl oraz na FB.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku realizowany jest nieprzerwanie od 2010 roku przez Fundację Gdańską na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska. W ramach Programu przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych biorą udział w cyklu praktycznych zajęć na wodzie dostosowanych do grup wiekowych (zajęcia na łódkach Optimist, kajakach, zajęcia wioślarskie, rejsy łódkami turystycznymi oraz Oldtimerami).

Podczas rejsów młodzież uczy się podstaw żeglowania, pogłębia wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznaje swoje miasto od strony wody. Najnowsza edycja rozszerzona została o systemowe działania edukacyjne oparte o Klub Edukacji Morskiej.

Celem Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku jest promocja sportu oraz popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa miasta. Udział w rejsach dla uczestników jest bezpłatny.

W 2018 roku z zajęć skorzystało prawie 2,5 tys. dzieci i młodzieży. Odbyło się 230 zajęć wodnych, 41 spotkań w Narodowym Muzeum Morskim oraz 803 spotkania Klubu Edukacji Morskiej. Do końca roku odbywać się będą Spotkania z Mistrzem mające na celu przybliżenie sportowców i żeglarzy, którzy osiągnęli mistrzostwo w swojej dziedzinie oraz pikniki żeglarskie dla najmłodszych uczestników Programu.

 

(Inf. Organizatora)

Niepodległa jest kobietą

Obrazek

W tym roku świętujemy stulecie uzyskania praw wyborczych kobiet. Prawa te kobiety zyskały na mocy dekretu z 28 listopada 1918 roku. Dlatego też w Gdańsku listopad upłynie pod znakiem kobiet – warsztaty, wykłady, uroczysta gala, spacer śladami gdańskich kobiet i klucze do miasta w ręce pań!

 

– Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę to także sto lat praw wyborczych kobiet. Zakończenie pierwszej wojny światowej było w Europie przełomem pod każdym względem, także tym, że w wielu nowo utworzonych państwach kobiety zyskały pełnię praw wyborczych, czynnych i biernych. Co wcale nie było takie oczywiste w krajach Europy Zachodniej. Dlatego chcemy nie tylko świętować stulecie odzyskania niepodległości, ale również chcemy podkreślić ten ważny i zwrotny moment w historii społecznej – czyli zdobycie praw wyborczych kobiet.  Dla nas, w Gdańsku stulecie odzyskania niepodległości równa się sto lat uzyskania praw wyborczych kobiet – mówi prezydent Paweł Adamowicz. Cieszę, się że w te obchody zaangażowało się tyle gdańszczanek i gdańszczan, a odbywające się przez cały rok wydarzenia przypominające o tej ważnej powstają oddolnie – dodał.

Od roku w Gdańsku odbywa się wiele inicjatyw, których celem jest upamiętnienie stulecia praw wyborczych kobiet. Większość z nich dzięki zaangażowaniu oddolnych, społecznych inicjatyw stowarzyszeń i fundacji zajmujących się na co dzień działalnością na rzecz kobiet i równości w życiu politycznym i społecznym. Rok temu zawiązała się nieformalna grupa działająca na rzecz obchodów stulecia na Pomorzu, mająca swój profil na Facebooku: „StoLatPrawKobietPomorze”. W obchody zaangażowały się m.in. Centrum Praw Kobiet i organizacje kobiece.

Oddolne inicjatywy

Wśród wydarzeń są te prowadzone przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Trójmieście i Stowarzyszenie WAGA czyli cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem „Bez względu na płeć”. – W ramach projektu poświęconemu wyborowi stu książek na sto lat praw nasze trzy ekspertki: Barbara Kijewska, Monika Żółkoś i Barbara Piórkowska moderowały wybór lektur. Zapraszamy wszystkich do dołączenia do grupy facebookowej „100 książek na 100 lat”. Zobaczcie, jakie książki zostały wybrane – mówi Elżbieta Rutkowska, kierowniczka Świetlicy Krytyki Politycznej.

Również Centrum Praw Kobiet, oddział w Gdańsku organizuje projekt Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek, w którym koncentruje się na działaniach z obszaruzapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji kobiet. Składa się na niego cykl warsztatów z zakresu praw osób doświadczających różnych form przemocy i dyskryminacji, cykl warsztatów samoobrony WenDo podnoszących umiejętności uczestniczek z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji oraz cykl debat i spotkań z dyskusjami.

Do końca roku odbędą się jeszcze: warsztaty „Prawa osób doznających cyberprzemocy i mowy nienawiści” (17 listopada 2018 r, godz. 11:00-13:00), warsztaty „Dyskryminacja kobiet w różnych sferach życia publicznego i prawne mechanizmy obrony przed dyskryminacją” (24 listopada 2018 r, godz. 11:00-15:00), warsztaty „Prawa osób doświadczających przemocy ekonomicznej” (1 grudnia 2018 r, godz. 11:00-15:00), warsztaty „Prawa osób doświadczających przemocy seksualnej” (8 grudnia 2018 r, godz. 11:00-15:00) oraz warsztaty „Prawa osób doświadczających przemocy ekonomicznej” (15 grudnia 2018 r, godz. 11:00-15:00). Warsztaty odbywają się w siedzibie Centrum Praw Kobiet przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11. Udział w nich jest bezpłatny, ale trzeba się na nie zapisać, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

Listopad kumulacją obchodów

Ważnym wydarzeniem ogólnopolskich obchodów stulecia praw wyborczych kobiet jest Gala stulecia praw wyborczych kobiet, organizowana wraz ze Stowarzyszeniem Kongresem Kobiet i Europejskim Centrum Solidarności 10 listopada, w ECS. Udział w gali jest darmowy, obowiązują wcześniejsze zapisy na stronie www.kongreskobiet.pl.

– Organizujemy Galę, bo chcemy wskazać na uroczysty charakter naszego wydarzenia. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki Gdańska. Jedynymi ograniczeniami to liczba miejsc, warto więc zarejestrować się na galę – podkreśla Barbara Kijewska, trójmiejska pełnomocniczka Kongresu Kobiet. Chcemy świętować ważne wydarzenie – zdobycia praw wyborczych. Trzeba to jasno podkreślić Polki – obywatelki, dawniej i dziś – dodaje Kijewska.

Będzie to uroczysta konferencja jubileuszowa, składająca się z  wykładów i debat, skupionych wokół historii walki o prawa wyborcze i obywatelskie kobiety w Polsce oraz rozmów o przyszłości ruchu na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Z prelekcją na temat trudnej drogi do wolności wystąpi m.in. prof. Małgorzata Fuszara. Do rozmów organizatorzy zaprosili również gościnie z Europy, aby porozmawiać o współpracy w realizowaniu postulatów równości na poziomie międzynarodowym. Na konferencji podsumujemy także dokonania Gdańska w obszarze wspierania równości kobiet i mężczyzn oraz porozmawiamy o modelu współpracy między organizacjami i inicjatywami na rzecz równości kobiet i mężczyzn w Gdańsku.

Aby poczuć klimat roku 1918, kiedy kobiety domagały się praw wyborczych, zapraszamy na happening inscenizujący wiec wyborczy z epoki: „Bojownice, patriotki, aktywistki!! Zofia Daszyńska – Golińska wzywa na wiec!”. Wystąpią w nim aktorki Alina Czyżewska, Barbara Kurzaj, Maria Seweryn, Małgorzata Tkacz-Janik, w rolach czołowych działaczek emancypacyjnych z początku XX wieku. W czasie konferencji będzie miała również miejsce prezentacja fragmentów filmu dokumentalnego o polskich sufrażystkach: „Siłaczki”, w reżyserii Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego.

A na zamknięcie zapraszamy na szybki bal dla zapracowanych działaczy i działaczek na rzecz równości kobiet i mężczyzn, z muzyką z dwudziestolecia wojennego.

W tworzenie programu konferencji zaangażowane są nie tylko instytucje miejskie, ale również działacze i działaczki organizacji pozarządowych, w tym społeczny komitet obchodów stulecia praw wyborczych kobiet na Pomorzu.

W listopadzie, również w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się ostatni z cyklu wykładów „Polka Niepodległa”. Cykl ten odbywał się przez cały rok. Podczas wykładów można było usłyszeć zarówno o historycznych postaciach kobiecych, jak i o kobietach współczesnych. Cykl zakończy się wykładem Marty Frej pt. „Moja niepodległość – kobiety dziś w Polsce”, który odbędzie się 22 listopada.

Klucze do miasta w ręce kobiet

28 listopada 1918 roku na mocy dekretu ówczesnego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Polki uzyskały prawa wyborcze. Świętując setną rocznicę w Gdańsku, 28 listopada tego roku odbędzie się specjalny spacer śladami kobiet. Po spacerze symboliczne klucze do Miasta trafią do rąk kobiet.

W środę, 28 listopada o godz. 17:25 spod siedziby IKM wyruszy spacer śladami niezwykłych gdańskich kobiet. Podczas spaceru będzie można poznać sylwetki kobiet, które nadały powojenny kształt śródmieściu Gdańska, poznać obrończynie poczty polskiej i wiele innych kobiet wpisanych w historię naszego miasta.

Spacer zakończy się w Dworze Artusa, gdzie nastąpi uroczyste przekazanie w ręce kobiet kluczy do miasta.

Do 28 listopada zbierane są biogramy kobiet w ramach projektu „100 kobiet na 100-lecie praw wyborczych”. Organizatorzy chcą pokazać sylwetki kobiet, które wypisały się w życie naszego miasta i regionu. Wśród biogramów są już m.in. Anny Walentynowicz, Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz – pierwszej kobiety, która samodzielnie opłynęła Ziemię, Jadwigi Ptach – mistrzyni haftu kaszubskiego, współtwórczyni szkoły żukowskiej tego rzemiosła czy Anny Jadwigi Podhajskiej biotechnolożki, inicjatorki gdańskiej szkoły biotechnologii.

Biogramy publikowane będą na podstronie gdansk.pl dedykowanej projektowi oraz  na stronie www.metropolitanka.ikm.gda.pl

 

Info. UM Gdańsk,

Fot. Domena Publiczna

„Pejzaże duszy” Anity Domerackiej

Obrazek

W siedzibie Towarzystwa Miłośników Gdyni czynna jest autorska wystawa malarstwa Anity Domerackiej.  Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt obrazów zbliżonych do nurtu realistycznego, obrazy te cechuje prostota wyrazu, subtelność kolorystyczna oraz zainteresowanie ludzkim życiem i przyrodą. Pani Anita przedstawia świat takim, jakim jest, bez udziwnień, zmyślonych dodatków, ale też jej obrazy nie są fotograficzną kalką pocztówek. Jest w nich kolorystyka stonowana, delikatna, a kompozycja bywa uproszczona, obrazy są odbiciem tego co w jej duszy gra, stąd też wystawę zatytułowano ”Pejzaże duszy”.

Na pierwszym planie, od lewej Anita Domeracka, Zofia Orczyńska, prezes Towarzystwa Miłośników Gdyni

    Anita Domeracka jest członkinią aktywnego w naszym województwie Stowarzyszenia Artystów „Pasjonat” z siedzibą w Rumii kierowanym przez Marię Sułkowską. Jest to już jej trzecia indywidualna wystawa, na tą ostatnią, do siedziby gdyńskiego Towarzystwa przybyło spore grono osób ceniących sobie twórczość p. Anity.

– Malarstwo i rysunek od zawsze mnie pociągały. I choć los nie dał mi za młodu pójść artystyczną ścieżką edukacji, dziś oddaję się pasji malarstwa, kiedy tylko mam czas i siły. Tak siły, bo cały swój świat „obrabiam” tylko jedną dłonią. Niekiedy bohaterem mojego obrazu jest ktoś, często coś, a czasem i krajobraz…, to zależy, co dusza podpatrzy.  A moja dusza jest kolorowa, wrażliwa, szlachetna, szczera, dyskretna, konkretna, nastrojowa, ekscentryczna, nieufna, rogata, pyskata, wybuchowa. Takie są też moje obrazy – powiedziała nam Anita Domeracka.

Obrazy Anity Domerackiej do 16 listopada zdobić będą ściany gdyńskiego Towarzystwa

     Malarstwo jest jej pasją od wielu lat i tylko szkoda, że nie dane było jej szkolić się w tym zakresie zaraz po „podstawówce”. Chciała uczyć się w orłowskim Liceum Plastycznym, niestety, ze względu na jej niepełnosprawność (brak jednej dłoni) nie została przyjęta do tej placówki. Jej świat pędzlem malowany zatrzymał się na kilka lat, ale marzenie o ukończeniu szkoły plastycznej spełniło się, jest absolwentką gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Uklejewski

Utrwalamy pamięć o żołnierzach Armii Krajowej

Obrazek

26 października 36 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 60 i Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2. po raz siódmy zadbało o pamięć i porządek na grobach zasłużonych żołnierzy AK spoczywających na Cmentarzu Srebrzysko.

Ruszyła kolejna odsłona akcji „Utrwalamy Pamięć o żołnierzach AK”. Pierwszym jej etapem było uporządkowanie przez uczniów gdańskich szkół grobów żołnierzy Armii Krajowej na Cmentarzu Srebrzysko pod opieką dr Janusza Marszalca oraz Mateusza Jasika. Projekt „Utrwalamy Pamięć od trzech lat jest wspierany przez Fundację Gdańską oraz Miasto Gdańsk, a jego celem jest zachowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej, którzy po wojnie związali się z Gdańskiem, tutaj żyli i tutaj zostali pochowani.

 

– Chcemy, aby zaangażowało się tę akcję jak najwięcej mieszkańców Gdańska. Do tej pory otrzymaliśmy informację o 42 miejscach pochówku żołnierzy na trójmiejskich cmentarzach, które ewidencjonujemy i oznaczamy specjalnie przygotowaną wstęgą. Liczymy, że projekt będzie się rozrastał, dlatego prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza na stronie utrwalamypamiec.pl – mówi Agata Biały z Fundacji Gdańskiej.

W rolę przewodnika po nekropolii wcielił się prof. Jerzy Grzywacz, harcerz Szarych Szeregów i żołnierz Armii Krajowej. Prof. Grzywacz podzielił się z uczniami swoimi wspomnieniami ze służby w konspiracji i walki w powstaniu warszawskim. Podkreślił, że wielu żołnierzy AK po wojnie zaangażowało się w podziemie antykomunistyczne, za co niejednokrotnie płacili cenę w postaci wieloletniego więzienia lub śmierci z rąk aparatu komunistycznego. Z kolei prelegenci: dr Janusz Marszalec i Mateusz Jasik z Muzeum Gdańska przybliżyli historię Polskiego Państwa Podziemnego podkreślając oddolny charakter i prodemokratyczny program Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Kolejny raz w akcję zaangażował się Mikołaj Wysiecki, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 60 i Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2. Dla uczniów Mikołaja Wysieckiego wolontariat jest sposobem na udział w niezwykłej lekcji historii.

 

– Te spotkania cieszą się z coraz większym zainteresowaniem – zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Jest to moment, kiedy możemy młodym ludziom przekazać naszą wiedzę w sposób bardziej namacalny, praktyczny. Należy pamiętać, że uczymy ich wówczas nie tylko historii, ale i wrażliwości oraz społecznej odpowiedzialności  – powiedział Mateusz Jasik z Muzeum Gdańska.

 

Uczniowie odwiedzili groby: Tadeusza Urbanowicza ps. „Moskito”, sanitariuszki Wandy Minkiewicz ps. „Danka”, Rajmunda Drozda ps. „Mikrus”, Zdzisława Zielenia ps. „Orlik”, cichociemnego ppłk. Adama Szydłowskiego ps. „Poleszuk”, Ryszarda Kozubowskiego ps. „Ryś” i Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Prof. Andrzeja Zbierskiego.

 

(materiały UM w Gdańsku)

Prof. J. Limon łączy nas z Szanghajem

Obrazek

Dyrektor GTS prof. Jerzy Limon

Dzięki jego kontaktom i obrotności, Miasto Szanghaj odwiedziło Gdańsk i zaoferowało bogaty przegląd chińskiej kultury. Tydzień Chiński w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim rozpoczął się w piątek, 12 października,  wernisażem wystawy “40 lat Szanghaju” obejmującej 76 fotografii prezentujących dorobek i rozwój miasta, który nastąpił po wprowadzeniu reform i polityki otwarcia w kraju. Szanghaj to obecnie najbogatsze i najbardziej ludne miasto Republiki Ludowej Chin, a jego ambicje sięgają stania się głównym centrum ekonomiczno-finansowym i portowo-handlowym na świecie. Wystawa “Wiosna w rozkwicie, jesienne zbiory” obejmująca 76 fotografii prezentujących innowacje, transformacje i dokonania rozwojowe miasta Szanghaju, uważanego za miejsce narodzenia nowoczesnych Chin, zaimponowała zwiedzającym.

Przemawia przewodniczący Rady Programowej GTS Zbigniew Canowiecki

Tydzień Chiński był trochę przedłużony, bo trwał do 21 października, co i tak wydawało się zbyt krótko, biorąc pod uwagę co mają do pokazania Chińczycy. Po wernisażu “40 lat Szanghaju” rozpoczęła się oficjalna inauguracja „Tygodnia”. Jako pierwszy głos zabrał dr Zbigniew Canowiecki – przewodniczący Rady Programowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który w imieniu prof. J. Limona (będącego w trakcie powrotu z Warszawy), omówił krótko najważniejsze punkty programu Tygodnia, przede wszystkim pierwszy spektakl, reprezentujący jedną z najstarszych form opery chińskiej – operę Kunqu, która powstała na przełomie XIII i XIV wieku. W spektaklu „Ja, Hamlet” wystąpił, wcielając się w cztery szekspirowskie postacie – Zhang Jun. Opera Kunqu, zanikająca już w Chinach forma artystyczna, wymagająca od widza pewnego przygotowania, rozpoznawania symbolicznych gestów, została w 2001 roku proklamowana Arcydziełem Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości a w 2008 roku wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

„Wszystko jak sen wariata śniony nieprzytomnie” – tak, cytując wiersz Gałczyńskiego, można najkrócej podsumować to chińskie rozumienie dramatu Szekspira. Cała akcja sztuki dzieje się właściwie w głowie Hamleta, gdzie szaleją myśli i uczucia. Dzięki temu aktor może swobodnie wcielać się w kilka postaci – być Hamletem, Ofelią, Grabarzem czy Duchem Ojca.

Konsul generalna Chin w Gdańsku Zhan Xiuzhen

Wracając do wernisażu. Zanim skończyły się oficjalne przemówienia, w tym konsul generalnej Chin w Gdańsku Zhao Xiuzhen, która świetnie mówi po polsku (nawet swe chińskie imię przekłada na Ela), pojawił się sam animator tego wszystkiego, dyrektor GTS Jerzy Limon, który z radością obwieścił, że podczas swego pobytu w Szanghaju zgłosił akces Gdańska do Jedwabnego Szlaku Festiwali Artystycznych. Szlak ten obejmuje 36 krajów, ale nie pokrywa się z ostatnio bardzo w Polsce nagłaśnianym szlakiem komunikacyjnym Azja – Europa, ponieważ na jego trasie jest także Australia i Nowa Zelandia.

Prorektor Politechniki Gdańskiej, prof. Piotr Dominiak z żoną

Burmistrz Kartuz, miasta które ma partnerską współpracę z chińskim miastem Kaili (1,5 mln mieszkańców),

w towarzystwie małżonki

Od lewej Iwona Canowiecka oraz konsul niemiecki w Gdańsku Hans-Peter Utsch z małżonką Elżbietą

Wielkim przyjacielem Chin jest od dziesięcioleci Paweł Jajkowski – właściciel hotelu Pekin we Władysławowie

Tydzień Chiński w Gdańsku potrwał do 21 października i miał bardzo bogaty program. Była to prawdziwa uczta kulturalna i myślę, że każdy jej uczestnik mógł znaleźć coś, co mu bardzo smakowało.

Anna Kłos 

Fot. Wiesław Malicki

WIELKIE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE NIE WSZYSTKICH CIESZĄ

Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka zorganizował Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Ryzyko – interesariusze – innowacje w projektach komunikacyjnych z cyklu:
WPŁYW INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA ROZWÓJ OBSZARÓW METROPOLITALNYCH

Sympozjum, które odbyło się w Amber Expo w dniu 19 października 2018 roku, z udziałem studentów oraz mieszkańców Gdańska i metropolii, miało formę otwartej dyskusji między naukowcami i praktykami. Miało służyć pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń. Sympozjum nawiązywało do organizowanych od 2013 roku konferencji dotyczących budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, choć tym razem za gwiazdę był Adam Łosiński, pełnomocnik Prezydenta Miasta Świnoujście ds. budowy tunelu pod Świną. Miesiąc wcześniej prezydent tego miasta podpisał z wykonawcą umowę na zaprojektowanie i budowę tunelu, co jest realizacją marzeń trzech pokoleń mieszkańców. Samo wiercenie tunelu (podobnie jak w Gdańsku maszyną TBM), ma się rozpocząć za kilkanaście miesięcy a wszystkie prace mają zostać wykonane w terminie 48 miesięcy od podpisania umowy.

Paneliści i dyskutanci rozważali problem zarządzania ryzykiem na różnych etapach procesu inwestycyjnego oraz w okresie eksploatacji, a także poruszyli kwestie związane z partycypacją społeczną przy realizacji wielkich przedsięwzięć komunikacyjnych.

O mapowaniu ryzyka w projektach inwestycyjnych mówił m. in. dr inż. Ryszard Bielski z Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej. Stopień ryzyk oblicza się wprowadzając potrzebne dane w układ współrzędnych,  biorąc pod uwagę zagrożenia operacyjne i finansowe. Prócz zagrożeń zaznacza się też przeciwdziałania i działania naprawcze. Dopiero potem podejmuje się decyzję, czy inwestycja ma sens.

Prócz spraw finansowo-ekonomicznych i techniczno-wykonawczych, należy brać pod uwagę relacje społeczne. Dotyczył tego blok: KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z INTERESARIUSZAMI,  prowadzony przez dr Zbigniewa Canowieckiego – prezydenta Pracodawców Pomorza. Oto wystąpienia panelistów:

  • Model Społecznych Kosztów i Korzyści inwestycji infrastrukturalnych –

dr Sebastian Susmarski, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

  • Uspołecznienie inwestycji publicznej na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej –

Tomasz Konopacki, Pomorska Kolej Metropolitarna S.A.

  • Komunikacja społeczna w procesie inwestycyjnym – oczekiwania mieszkańców w świetle badań Pomorskiego Instytutu Naukowego – UG, dr hab. Robert Bęben.
  • Partycypacja sektora prywatnego w rozwoju infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w świetle art. 16 ustawy o drogach – doświadczenia gdańskiego zespołu konsultacyjnego – Marcin Dawidowski, Urząd Miasta Gdańska
  • Zarządzanie interesariuszami, a inteligentne systemy transportowe – Ewa Kusio, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska.
  • Most w Kwidzynie – zawiedzione nadzieje ornitologów i ptaków – dr Wiesław Nowicki, Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Z podsumowania, dokonanego przez dr Canowieckiego wynika, że najgorsze co może zrobić inwestor, to przyjąć strategię lekceważenia grup społecznych będących w zasięgu oddziaływania inwestycji, nieinformowania co jest budowane i jakie będą tego konsekwencje. To prosta droga do kłopotów i protestów.  Może być też strategia reaktywna, czyli odpowiadanie na społeczne naciski, gdy jest to niezbędne. Mądry inwestor stara się jednak, aby społeczeństwo inwestycję zaakceptowało, nie przeciwdziałało jej, a wręcz wspierało. Ideałem jest strategia pro-aktywna, czyli wyprzedzająca, kiedy inwestor z góry wykrywa problemy i stara się im zapobiegać. Klasycznym, wyjątkowo dobrze przeprowadzonym procesem była budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, kiedy to społeczeństwo pomorskie wspierało proces inwestycyjny, a potem z ochotą zaczęło korzystać z niej – w ub. roku jeździło już przeciętnie 400 tys. pasażerów miesięcznie, a na początku jej funkcjonowania było to 40 tys. W nawiązaniu do relacji dr Wiesława Nowickiego, dotyczącej budowy mostu przez Wisłę k. Kwidzyna, dr Canowiecki podkreślił, że problemy ekologii i poszanowania walorów przyrodniczych ma niezwykłe znaczenie przy dużych inwestycjach typu zagospodarowanie dolnej Wisły i włączenia tej rzeki w sieć europejskich dróg wodnych.  Podobnym zagadnieniem jest poszanowanie walorów historycznych np. przy zagospodarowaniu gdańskich terenów postoczniowych.  Będzie o tym mowa podczas debaty na temat Młodego Miasta w Gdańsku, zaplanowanej na Politechnice Gdańskiej w dniu 30. listopada br.

Anna Kłos

 

Bo mediacje studzą emocje

Prezydent Pracodawców Pomorza dr Zbigniew Canowiecki był 19 października br. gościem konferencji, zorganizowanej przez Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zatytułowanej: „Jak polubownie rozwiązać trudny spór gospodarczy – casus Stadionu Narodowego”.

Zanim ów casus został analitycznie rozczłonkowany, miały miejsce wypowiedzi gości dotyczące skuteczności działań i możliwości mediacji.

Ponieważ „Pracodawcy Pomorza” wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza byli inicjatorami powołania Centrum Arbitrażu i Mediacji, głos zabrał dr Zbigniew Canowiecki, który przyznał na wstępie, że sam, w ramach działalności PP i z konieczności chwili, osobiście od lat prowadzi mediacje między przedsiębiorcami. Uważa, że jest to droga korzystna dla wszystkich zaangażowanych w spór, właściwa, jako poprzedzająca drogę sądowa lub pozwalająca jej uniknąć. Pracodawcy narzekają, że procesy sądowe trwają bardzo długo, być może dlatego, że sądy dysponują szczupłą, w dodatku często słabą merytorycznie kadrą biegłych sądowych, których wiedza czasami odbiega od stanu aktualnego. Niemniej pracodawcy doceniając niezależność i rozsądek sędziów przy rozstrzyganiu niejednokrotnie bardzo skomplikowanych i zawiłych spraw gospodarczych uważają, że dopiero prawomocny wyrok „z Orłem” wydany w imieniu Rzeczypospolitej jest niewzruszalny i dający pełną gwarancję jego wykonania przez obie strony sporu.

Dr Zbigniew Canowiecki przypomniał, że samorząd gospodarczy walczy od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku o większy udział arbitrażu i mediacji przy rozstrzyganiu sporów, ale niestety z miernym skutkiem. Dlatego też, zdaniem dr Zbigniewa Canowieckiego należą się słowa uznania prezesowi RIGP Sławomirowi Halbrytowi oraz szefowi Centrum – mecenasowi Ireneuszowi Pawłowskiemu za upór i determinację w rozwój tej formy rozstrzygania sporów. Niemniej jednak dopóki nie będzie ustawowego obowiązku mediacji jako przed sądowego etapu rozstrzygania sporu, jego pozycja będzie zbyt słaba a proces jego wdrażania długotrwały i bardzo mozolny.

Ważnym punktem Konferencji było podpisanie DEKLARACJI MEDIACYJNYCH przez pracodawców. W ich grupie znaleźli się: prezes BCT Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (Gdynia) Krzysztof Szymborski, prezes Ekolanu Andrzej Biernacki, w imieniu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Beata Sławkowska-Domurad, dyr firmy Creon Leszek Tomaszewski oraz prezes 2Pi Group Leszek Miazga.

Uhonorowano także sędziów, którzy w ostatnich latach najwięcej spraw skierowali do mediatorów: Małgorzatę Leśniewicz (Sąd Okręgowy), Macieja Turka i Piotra Wójcika (Sądy Rejonowe), oraz najskuteczniejszych mediatorów: Bartosza Poćwiardowskiego, Kościerskie Stowarzyszenie Mediacji oraz Michała Wysockiego.

Głównym punktem roboczym konferencji był blok poświęcony zawieraniu ugód pomiędzy podmiotami publicznymi, a prywatnymi wykonawcami, omówiony na przykładzie wielomilionowej ugody zawartej pomiędzy wykonawcami Stadionu Narodowego, a stroną publiczną.

Anna Kłos

MAGIA AGROTURYSTYKI

Galeria

Ta galeria zawiera 32 zdjęcia.

W dniu 18 października 2018 miała miejsce w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  Konferencja Agroturystyczna „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich” Ta interesująca konferencja realizowana była pod patronatem Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Patronat ten świadczy o dostrzeganiu potrzeby … Czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Obrazek

(Fot. Michał Lach)

20 października w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019. W trakcie uroczystości studenci pierwszego roku złożyli ślubowana natomiast absolwenci odebrali dyplomy z rąk prof. zw. dr hab. Zbigniewa Endlera, dr inż. Sławomira Niecko, prof. WSSE oraz mgr Magdaleny Krajewskiej. Rektor WSSE dr Roman Gawrych wręczył również absolwentom nagrody za największe osiągnięcia w minionym roku.

(Fot. Sebastian Prusik)

Oprócz studentów i kadry uczelni, w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Janusz Śniadek – Poseł na Sejm RP, Tomasz Gieszcz – Dyrektor Biura Gabinetu Wojewody Pomorskiego, Przedstawiciele Zarządu FSNT NOT w Gdańsku z profesor dr hab. inż. Bożenną Kawalec-Pietrenko na czele, Mecenas Kacper Płażyński, dr inż. Władysław Ambroziak, dr Grzegorz Grzelak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, mgr Jan Zacharewicz – Prezes spółki „Uczelnia”, założyciela Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Danuta Makowska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Barbara Rewienska– postać znana w Gdańsku i ceniona za działalność patriotyczną.

Mecenas Kacper Płażyński (Fot. Michał Lach)

Profesor dr hab. inż. Bożenną Kawalec-Pietrenko (Fot. Michał Lach)

 Tomasz Gieszcz – Dyrektor Biura Gabinetu Wojewody Pomorskiego (Fot. Michał Lach)

Barbara Rewienska- znana w Gdańsku działaczka patriotyczna (Fot. Michał Lach)

 

Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Nowy rok kształcenia i badań. Nowy rok odkryć naukowych i rodzących się pasji. Nowy rok trudnej i wytężonej, a zarazem pięknej i fascynującej pracy intelektualnej – tymi słowami rozpoczął swój list do społeczności Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej Prezydent RP Andrzej Duda. W trakcie uroczystości odczytano również listy nadesłane przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Głos zabrali również zaproszeni goście życząc Uczelni sukcesów w nowym roku akademickim.

Wśród zabierających głos był m.in. Janusz Śniadek – Poseł na Sejm RP

(Fot. Michał Lach)

Najlepsze życzenia dla społeczności WSSE przekazał również

Tomasz Gieszcz – Dyrektor Biura Gabinetu Wojewody Pomorskiego

(Fot. Sebastian Prusik)

O tym, iż wychowanie do tolerancji i w duchu tolerancji stało się zasadniczym motywem współczesnej pedagogiki mówił prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler – Prorektor ds. Strategii i Rozwoju w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku w swoim wykładzie inauguracyjnym „Pedagogika i zarządzanie a problem tolerancji w XXI wieku”.

Immatrykulacja studentów pierwszego roku kierunków pedagogika i zarządzanie

(Fot. Michał Lach)

Katarzyna Kobiela- studentka WSSE

Ciekawym akcentem było również wykonanie utworów Anny German i Anny Jantar przez studentki Uczelni: Katarzynę Kobielę i Agnieszkę Liachowicz.

Agnieszka Liachowicz- studentka WSSE

 

Rektor WSSE dr Roman Gawrych dziękując zebranym za obecność podkreślił, że to dzięki nim możliwe było zaprezentowanie potencjału i dorobku Uczelni, jej zdolnych i ambitnych Studentów, dalszych planów i zamierzeń, jak też ukazanie piękna polskich tradycji i zwyczajów akademickich.

 

Goście uczestniczący w uroczystej inauguracji roku akademickiego w WSSE Gdańsk

(Fot. Michał lach)

Zapraszamy do obejrzenia obszerniejszej fotorelacji na Facebooku: @PSPomorze.

Agnieszka Józwowska