Od redaktora

Przegląd Samorządowy Pomorze na rynku prasowym jest od 2012 r. Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku    wydaje Magazyn od marca 2018 r.  Pierwszą redaktor naczelną „Przeglądu” była Agnieszka Józwowska. Od kwietnia 2019 r. ja kieruję Magazynem mając wsparcie Redakcji, którą tworzą: IM rektor WSSE dr Roman Gawrych oraz profesorowe i studenci WSSE.
Jako redaktor naczelny Przeglądu Samorządowego Pomorze kładę szczególny nacisk na:

  • wspieranie samorządów w działaniach dla dobra lokalnych społeczności,
  • promocję działań jednostek samorządu terytorialnego na każdym szczeblu,
  • informację i relację z imprez (kultura, turystyka, gospodarka, sport),
  • prezentację osiągnięć i rozwiązań związanych z nauką, edukacją, biznesem i nowymi projektami (artykuły przygotowują naukowcy, eksperci),
  • informowanie i promowanie, na stronie poświęconej Funduszom Unijnym, o przedsięwzięciach realizowanych w gminach, powiatach czy województwie, dotyczących pozyskania i wykorzystania środków z programów UE (PROW i inne).

Przegląd Samorządowy Pomorze w wersji papierowej i elektronicznej dostarczamy bezpłatnie do jednostek samorządu terytorialnego w woj. pomorskim, wybranych placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji naukowych na terenie naszego województwa. Korzystamy z możliwości dystrybucji miesięcznika przez Związek Pracodawców Pomorza, PODR w Lubaniu, Związek Miast i Gmin Morskich i Związek Gmin Pomorskich. Istniejemy w social mediach.

Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie: zamieszczenia informacji, reklam, komunikatów, zaproszeń czy życzeń. Proponuję całą stronę (1/1) za 2.000 zł lub 1/2 strony (koszt 1.400 zł) wydania tradycyjnego. Ceny są bez podatku VAT stąd oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna. W przypadku stałej współpracy ceny negocjuję indywidualnie (kom. 506 073 001).

                                                      Z wyrazami szacunku red. Janusz Rokiciński                                                   

Kwiecień 2019