WIECHA NAD NOWYM SKRZYDŁEM SZPITALA NA ZASPIE

Obrazek

Przez szereg lat Szpital im. św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie sprawiał wrażenie zgrzebnego, ponieważ był niedoinwestowany – stwierdził prezes COPERNICUSA – Dariusz Kostrzewa. To się zmieniło od czasu utworzenia naszej spółki, której jest częścią. Obecnie realizujemy wielką inwestycję – jego rozbudowę o dodatkowe skrzydło.

Prezes Dariusz Kostrzewa i  Agnieszka Kapała – Sokalska – członkini zarządu Urzędu Marszałkowskiego

 Wykonawcą inwestycji jest firma ALSTAL z Inowrocławia. Zaprosiła ona, wraz z władzami COPERNICUSA  –27 listopada br. na uroczyste zawieszenie wiechy na powstającym obiekcie. Pierwsi pacjenci będą tam przyjmowani na początku 2020 r. Najważniejszymi gośćmi uroczystości byli: marszałek Mieczysław Struk i debiutująca w nowej roli Agnieszka Kapała – Sokalska – od 26 listopada br. nowa członkini zarządu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Ekipa Alstalu: od prawej: dyr. Oddziału Gdańsk Piotr Kwiatkowski, członek zarządu Grupy Budowlanej Alstal

Zbigniew Litkowski, kierownik projektu rozbudowy szpitala na Zaspie Hubert Pizon

Honorowi goście uroczystości. Od lewej: Zbigniew Canowiecki – wieloletni przewodniczący Rady Społecznej tego szpitala, prezydent Pracodawców Pomorza, marszałek Mieczysław Struk, członkini zarządu Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Kapała – Sokalska, b. wicemarszałek Paweł Orłowski, wiceprzewodnicząca sejmiku pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk

Szpital na miarę XXI wieku

W nowym skrzydle szpitala będzie nowy blok operacyjny z ośmioma salami operacyjnymi, w tym hybrydową (lekarze różnych specjalności mogą jednocześnie operować pacjenta) oraz sala wybudzeniowa. Będą też dwa oddziały szpitalne – urologiczny i urazowo-ortopedyczny, przeniesione z głównego budynku, wraz z salami zabiegowymi. Dzięki temu będą mogły rozluźnić się tam inne oddziały.

– Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozbudowę szpitala, zarówno pracownikom spółki Copernicus, jak i firmie budowlanej Alstal – powiedział marszałek Mieczysław Struk. – To ogromna inwestycja i dużo pracy trzeba było wykonać i jeszcze trzeba będzie włożyć, aby powstał ten budynek. Jako samorząd województwa pomorskiego chcemy, aby był to szpital XXI wieku. Mamy świadomość, że będzie on służył nie tylko Pomorzanom, ale i mieszkańcom innych województw.

Piotr Kwiatkowski – dyrektor Oddziału Grupy Alstal w Gdańsku, zadeklarował, że nie przewiduje żadnych opóźnień. Wiecha jest symbolicznym zwieńczeniem wysokości budynku. Teraz rozpocznie się montowanie dachu, instalowanie stolarki okiennej i prace wykończeniowe. Tak, aby budynek oddać zgodnie z umową, czyli na koniec 2019 roku. Na początku 2019 roku budowa ma osiągnąć stan surowy zamknięty.

Wiecha

Podwieszanie wiechy

Od lewej: Ewa Karamon – z-ca dyr. ds. medycznych Szpitala w Malborku,

Zbigniew Krzywosiński – dyr. ds. medycznych w Szpitalu na Zaspie,

Krzysztof Wójcikiewicz – wiceprezes Copernicusa

Koszt projektu

Wartość całej inwestycji to ponad 83 mln zł, z czego prawie 47 mln zł wynosi dofinansowanie ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, samorząd województwa dołożył ze swego budżetu blisko 32 mln zł, a spółka Copernicus prawie 5 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne w ramach poprawy dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza.

Wiceprezesi Copernicusa: Krzysztof Wójcikiewicz (ds. medycznych)

i Piotr Wróblewski (ds. ekonomicznych, zarządzający Szpitalem św. Wojciecha)

Marszałek Mieczysław Struk osobiście podziękował za postęp prac przy inwestycji

dyrektorowi Oddziału Alstalu Piotrowi Kwiatkowskiemu

Dla pacjentów

W tym trzykondygnacyjnym budynku, powstającym na tyłach szpitala, na parterze będą oddziały chirurgii urazowo-ortopedycznej i urologii. Na oddziale urologicznym znajdzie się 29 łóżek z salą zabiegowo-operacyjną i salą endoskopii urologicznej. Zostanie też kupiony aparat rentgenowski z ramieniem C oraz tor wizyjny laparoskopowy. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej będzie miał 39 łóżek. Na piętrze powstanie blok operacyjny z ośmioma salami z zapleczem operacyjnym. Będą na nim przeprowadzane m.in. operacje ginekologiczne i kardiochirurgiczne. Można będzie operować więcej pacjentów – nawet o 5-10 tys. rocznie. Na pewno nastąpi poprawa jakości i komfortu leczenia. W ramach bloku znajdą się sale chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii, ginekologii, wielospecjalistyczna sala do zabiegów w trybach nagłych, sala kardiochirurgiczna hybrydowa z zapleczem oraz 6-stanowiskową salą wybudzeń. Oddziały zostaną zaopatrzone w nowy sprzęt m.in. stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabiegowe i operacyjne, aparaty USG i RTG, respiratory, pompy infuzyjne i defibrylatory.
Zewnętrzną częścią inwestycji będzie przebudowa układu komunikacyjnego przy szpitalu oraz budowa nowych miejsc parkingowych – powstanie ich łącznie 75, wszystkie służyć będą ułatwieniu dostępu do szpitala przez pacjentów i będą bezpłatne.

Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Hevelianum najlepszym produktem turystycznym 2018!

Obrazek

Hevelianum znalazło się w gronie finalistów konkursu na najlepszy polski produkt turystyczny 2018 reprezentując województwo pomorskie! Konkurencja była bardzo duża. O laury walczyły „perły polskiej turystyki”, jak mówi o nich Polska Organizacja Turystyki. Złoty Certyfikat otrzymało Muzeum Powstania Warszawskiego. 10 równoważnych Certyfikatów powędrowało m.in. do Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, Kompleks Sztolnia Królowa Luiza i do Hevelianum.

Konkurs na najlepszy produkt turystyczny to okazja do promocji i rozwoju produktów turystycznych. Już po raz szesnasty przedsięwzięcie realizowała Polska Organizacja Turystyczna (POT) we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Uroczysta gala konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT odbyła się 26 listopada w Warszawie.

Gala Najlepszy Produkt Turystyczny 2018

– Miano najlepszego polskiego produktu turystycznego 2018 roku, to dla Hevelianum powód do dumy, wielkiej radości, ale i zobowiązanie, aby nie spocząć na laurach.  Cieszymy się, że dostrzeżono naszą pracę i to, że się rozwijamy, ale i wiele sobie obiecujemy po tej nagrodzie, na przykład poszerzenia oferty i zwiększenia liczby gości – mówi Paweł Golak, dyrektor Hevelianum. – Dziękuję Polskiej Organizacji Turystycznej za dostrzeżenie Hevelianum i naszego udziału w runku usług turystycznych. Dziękuję wszystkim gościom, którzy codziennie nas odwiedzają, rodzinom z dziećmi zwiedzającym wystawy, uczniom uczestniczącym w warsztatach, gdańszczanom korzystających z naszej oferty imprez plenerowych. Odwiedzajcie nas jak najczęściej. A najgoręcej dziękuję wszystkim przyjaciołom, partnerom i wspaniałej drużynie Hevelianum, dzięki której to miejsce z tak dużym entuzjazmem
i skutecznością wypełnia swoją misję.

 

Nagrodę odebrali dyrektor Hevelianum Paweł Golak i Monika Mikołajczyk

Hevelianum przeszło do rywalizacji ogólnopolskiej głosami komisji Regionalnej Organizacji Turystycznej, w skład której weszli przedstawiciele środowiska turystycznego i mediów regionalnych. Już na tym pierwszym etapie konkursu jurorzy uznali, że Hevelianum to produkt, którego bogata oferta pozwala skorzystać zarówno z interaktywnego centrum nauki, nawiązującego do dorobku gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, jak i bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, a także centrum konferencyjnego.

Laureaci etapu regionalnego przeszli do eliminacji ogólnopolskich, gdzie walczyli o Certyfikat POT. To cenne trofeum, bowiem gwarantuje przynależność do elitarnego grona topowych produktów Polski, promowanych w ramach realizowanych przez POT kampanii krajowych i zagranicznych. Zdobywca Złotego Certyfikatu POT zostaje uhonorowany kampanią reklamową o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystej gali, która odbyła się 26 listopada w Warszawie.

Wnioski w sprawie tzw. 300 plus – Jeszcze tylko 3 dni!

Prawie 13,4 miliona złotych wypłacono do tej pory gdańskim rodzinom w ramach programu „Dobry start” (tzw. 300 plus). Z pieniędzy na wyprawkę szkolną skorzystało ponad 32 tysiące rodzin, które otrzymały wsparcie na ponad 44,5 tysiąca dzieci. Są jeszcze rodziny, które do tej pory nie złożyły wniosku. A czasu coraz mniej, bo będą one przyjmowane tylko do 30 listopada 2018 roku.

 Świadczenie „Dobry start” wypłacane jest w tym roku po raz pierwszy, a przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń. Pomoc w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Jak złożyć wniosek?

Najprostszym i jednocześnie gwarantującym oszczędność czasu sposobem złożenia wniosku o tzw. 300 plus jest forma on-line. Wnioski elektroniczne może składać m. in. za pośrednictwem bankowości internetowej oraz Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Wniosek można składać też osobiście w punkcie obsługi Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

Wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia, jak również formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl .

Osoby mające pytanie dot. świadczenia „Dobry start” mogą skorzystać z usług:

  • Gdańskiego Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500 , e-mail:kontakt@gdansk.gda.pl.
  • Punktu Informacyjnego Gdańskiego Centrum Świadczeń, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adresinfo@gcs.gda.pl.

 

Opracow.na podst.mat.pras.

Zabawa andrzejkowa dla Gdańskich seniorów!

Lanie wosku, wróżby z fusów, atrakcje artystyczne i wspólną zabawę przewiduje program andrzejkowego spotkania w piątek, 30 listopada w Dziennym Domu „Senior Wigor św. Barbary”, w Parku św. Barbary 3 w Gdańsku. To propozycja dla wszystkich aktywnych gdańskich seniorek i seniorów, którzy chcą w miłej, przyjaznej atmosferze spędzić czas. Początek spotkania o godzinie 11. Jego motywem będą oczywiście wróżby z kart, z wosku a nawet z chmur. Mile widziane będą też przebrania, zwłaszcza te związane z magią.

A że nie samą zabawą senior żyje więc po raz kolejny gdańscy policjanci przestrzegać będą w ramach akcji dotyczącej bezpieczeństwa „Seniorze bądź ostrożny”.

– To kolejna, nietuzinkowa, aktywizująca propozycja dla sędziwych gdańszczanek i gdańszczan – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – To otwarci na świat, pozytywni ludzie, którzy lubią dobrą zabawę i towarzystwo. Mam nadzieję, że i andrzejkowe spotkanie sprzyjać będzie integracji, nawiązywaniu trwałych przyjaźni oraz edukacji.

Piątkowe spotkanie jest kolejnym z tegorocznego cyklu przedsięwzięć organizowanych w ramach projektu „Seniorze zadbaj o słoneczną jesień 2018″ przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnię Socjalną i Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w partnerstwie z placówkami wsparcia dla sędziwych mieszkańców. Tym razem jest to Dzienny Dom „Senior Wigor św. Barbary” i Gdański Wigor. Celem projektu jest aktywizacja, integracji i nawiązywanie przyjaźni osób 60 plus.

 

Mat.Pras.

Każdy może uratować życie. Kolejny defibrylator w Starogardzie

AED to mały i prosty w obsłudze defibrylator. Może uratować życie, gdy zauważymy osobę nieprzytomną z nagłym zatrzymaniem krążenia. Wydaje komendy głosowe i krok po kroku podpowiada, co robić. Potrafią go obsłużyć i pomóc ofierze – sami mieszkańcy. Od listopada 2018 r. urządzenie znajduje się przy głównym wjeździe na Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny w Starogardzie Gdańskim. Jest dostępny 24 godziny na dobę.

– Użycie defibrylatora do reanimacji nieprzytomnej osoby zwiększa jej szanse na przeżycie o 75 proc., pod warunkiem że użyjemy sprzętu w ciągu kilku minut od zatrzymania krążenia – tłumaczy – Adrian Cichawa ratownik medyczny z Kociewskiego Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim.

– To małe i proste w obsłudze urządzenia, które ma za zadanie przywrócić akcję serca, umieściliśmy przy głównym wjeździe na Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w porozumieniu z firmą Maximus Broker z Torunia – informuje dyrektor OSiR Marzena Klein. – Lokalizacja urządzenia stanowi kluczową rolę ze względu na liczne wydarzenia sportowe i kulturalne, które skupiają w tym miejscu wielu ludzi – dodaje dyrektor.

–  Uznaliśmy, że defibrylator zainstalowany przy wjeździe na stadion, zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo. W razie nagłego zatrzymania krążenia jest gotowy do użycia przez 24 godziny na dobę, jest przenośny i  może go obsłużyć każdy – dodał prezydent miasta Janusz Stankowiak. – Zależy nam jako Miastu, aby w przestrzeni publicznej Starogardu było jak najwięcej tego typu urządzeń. Choroby serca i choroby wieńcowe to najczęstsze przyczyny umieralności w naszym społeczeństwie, dlatego w przyszłości planujemy umieścić kolejne urządzenia w różnych lokalizacjach naszego miasta.

Urządzenie zostało zainstalowane w specjalnej zielonej kapsule ROTAID, oznakowanej międzynarodowym symbolem AED: błyskawicą w sercu oraz znakiem krzyża po prawej stronie. Jego obsługa jest nieskomplikowana i bardzo przejrzysta. Może go użyć osoba bez przeszkolenia medycznego. Defibrylator AED sam analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy defibrylacja jest wskazana. Przy urządzeniu znajduje się tabliczka z ilustrowaną instrukcją, jak skutecznie działać w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo sposób postępowania wskazywany jest poprzez komendy głosowe wydawane przez urządzenie.

 – Należy podkreślić, że użycie defibrylatorów AED jest całkowicie bezpieczne dla poszkodowanego i osoby udzielającej pomocy, postępującej zgodnie z poleceniami głosowymi. Jednakże w prawidłowo zaprojektowanym systemie PAD (Powszechnego Dostępu do Defibrylatorów AED) zaangażowanie służb ratowniczych i ich szybkie powiadomienie dodatkowo zwiększa skuteczność każdej akcji ratującej życie – dodaje lek. Robert Wierzba.

Jeszcze 2 lata temu w Starogardzie w miejscach publicznych były tylko trzy automatyczne, przenośne defibrylatory zewnętrzne. Dziś w mieście jest ich siedem, w powiecie dodatkowe dwa.  Osiem z nich zainstalowało w ramach akcji”Kociewie nadaje rytm.” Akcję od września 2016 roku prowadzi Starostwo Powiatowe. Jej ideą jest instalacja publicznie dostępnych defibrylatorów AED na terenie miasta i powiatu.

Do tej pory w ramach akcji „Kociewie nadaje rytm” defibrylatory umieszczono  na budynkach:

– Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17,
– I Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Hallera 34,
– II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 131,
– Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Paderewskiego 11,
– Technikum w Owidzu, ul. Szkolna 6,
– Centrum Handlowego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Zblewska 10c,
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Ocyplu przy ul. Kociewska 22.

Dla przypomnienia – od końca czerwca 2016 defibrylator AED – jest również dostępny 24 godziny na dobę w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańskiej. Znajduje  się na parterze w korytarzu, tuż koło windy.

Ósmy defibrylator, zainstalowany w przy głównym wjeździe na Stadion Miejski im. Kazimierza Deyny w ramach akcji „Kociewie nadaje rytm”, jest objęty stałym nadzorem kamer. Monitorowany jest stan zużycia baterii, a także temperatura i informacje o otwarciu, czy zamknięciu kapsuły. Urządzenie wraz z osprzętem i monitoringiem kosztowało ponad 10 tys. zł. Sfinansowało je  miasto przy udziale firmy Maximus Broker Sp. z o.o. z Torunia.

 

 Mat.Pras.

Marszałek Józef Piłsudski – Patronem dwóch szkół w Gdańsku

Imię Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymają Technikum nr 2 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Uroczystość nadania rozpocznie się w piątek, 23 listopada o godz. 12.30 przy ul. Hallera 16/18.

W uroczystości wezmą udział m.in. prezes i generał Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Władysław Śliwa, prezydent Pracodawców Pomorza, Zbigniew Canowiecki i dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego, Grzegorz Szczuka.

Decyzję o nadaniu szkołom imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego podjęli radni podczas październikowej sesji Rady Miasta na wniosek Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. W swoim wniosku szkoły zapewniły, że „społeczność szkolna pragnie nie tylko popularyzować wiedzę o tym wielkim Polaku ale też zaszczepić w młodzieży wyznawany przez Patrona system wartości, którego fundament stanowi umiłowanie Ojczyzny”. Od kilku lat uczniowie uczestniczą w uroczystościach z okazji rocznicy urodzin i śmierci Józefa Piłsudskiego, odbywających się u stóp pomnika Marszałka w Gdańsku. Biorą też udział w Gdańskiej Paradzie Niepodległości 11 listopada.   W szkole swoją siedzibę ma Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Gdańskiego.

 

Mat.Pras.

Gdańska Nagroda Równości za działania na rzecz praw człowieka

Promowanie osób, które w szczególny sposób działają na rzecz praw człowieka jest główną ideą Gdańskiej Nagrody Równości przyznawanej przez Prezydenta Miasta Gdańska. W tym roku Nagroda jest przyznawana po raz drugi.

 

Nominacje do Gdańskiej Nagrody Równości przyjmowane są do poniedziałku, 26 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Wyróżnienie może być przyznane osobie fizycznej za kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Nagrodą może być też wyróżniona osoba za bohaterski czyn w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

 

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każda mieszkanka i mieszkaniec Gdańska, po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. Kandydaturę należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego pobranym ze strony Komunikatów Urzędu Miejskiego.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ”. Wersję papierową należy złożyć:

·         w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1,

·         lub wysłać pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną jak i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel.58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

 

Szczegółowe informacje są na stronie:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/ii-edycja-gdanskiej-nagrody-rownosci,a,129854

I byleś wolny grobie pokoleń…

Obrazek

Słowa poety – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, wyjątkowo dobrze pasują do miejsca, gdzie 12 listopada 2018 roku odbyły się uroczystości upamiętniające setną rocznicę zakończenia I wojny światowej. To Wojskowy Cmentarz Francuski w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 35. Rzeczywiście grób pokoleń. Na 2 ha powierzchni mieści się 1,5 tys. grobów. Około jedna trzecia pochowanych jest zidentyfikowana, pozostałe groby są bezimienne.

Wieniec od korpusu francuskiego

Poczty sztandarowe

Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak…

Cmentarz został założony w roku 1967 z okazji wizyty w Gdańsku generała Charles’ de Gaulle’a. Pochowano tu szczątki Francuzów po ekshumacjach z całej Polski – ofiar I i II wojny światowej – żołnierzy, jeńców, cywilów. Obok siebie spoczywają żołnierze różnych narodów i wyznań – chrześcijanie, muzułmanie, wyznawcy judaizmu. Miejsca pochówku oznaczone są w większości prostymi białymi krzyżami, ale też symbolami religijnymi innych wyznań. Kiedy urządzano cmentarz okazało się, że w tym miejscu był już wcześniej cmentarz poległych z poprzednich wojen, szczególnie ofiar wypraw napoleońskich.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy I Armii Francuskiej „Ren i Dunaj”- prezes Zygmunt Włodarczyk i prezes honorowy Jan Skowron. Działają oni na rzecz ocalenia od zapomnienia polskich żołnierzy- ochotników, którzy w momencie wybuchu II wojny światowej byli we Francji – emigranci z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Zgłaszali się do armii francuskiej (innej nie było), aby walczyć z faszystami. Najbardziej wsławili się w ostatnich latach wojny walcząc na linii Ren – Dunaj (stąd nazwa). W listopadzie 1945 roku część tych oddziałów wróciła do Polski, gdzie od razu zostali rozformowani i skierowani do innych zadań. Obecnie Stowarzyszenie skupia, prócz nielicznych już kombatantów, także członków ich rodzin.

Przemawia ambasador Francji w Warszawie Pierre Levy

 

Gdzie żołnierze z tamtych lat? Tam gdzie w polu krzyża znak…

11 listopada to jedna z najważniejszych rocznic w historii Polski, bo to symboliczna data odzyskania niepodległości, ale też zakończenie okrutnego konfliktu militarnego, czyli I wojny Światowej. Główne uroczystości europejskie odbyły się w Paryżu, prezydent Francji Emmanuel Macron zaprosił na nie najważniejszych światowych przywódców. Gdańskie obchody miały miejsce w poniedziałek, 12 listopada, wzięli w nich udział przedstawiciele francuskiego korpusu dyplomatycznego. Obecny był ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy, a także konsul honorowy w Trójmieście Alain Mompert. W części centralnej cmentarza znajdują się ogromne trzy krzyże i to właśnie pod tym symbolicznym pomnikiem uczestnicy uroczystości złożyli wieńce.

Przy symbolicznych trzech białych krzyżach francuscy dyplomaci, konsulowie honorowi

Szwecji – Magdalena Pramfelt i Turcji – Serdar Davran,

radni gdańscy – Teresa Wasilewska i Andrzej Kowalczys

 

Gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad?

Pamięć o poległych jednak nie umarła. Rozejm 11 listopada 1918 r. położył kres bratobójczym walkom pierwszej wojny światowej, kilkuletniemu konfliktowi, w którym jeden naród stanął przeciw drugiemu narodowi, w błotnistych okopach, pełnych łez i krwi. Tym burzom ognia i stali, które grzmiały rozdzierając najspokojniejsze niebo. Tym pooranym pociskami polom bitew, wszechobecnej śmierci – przypomniał o tym metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, kończąc ten rodzaj modlitwy błogosławieństwem Boga Wszechmogącego i apelem o pokój między narodami.

Delegacja Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP z ppłk. Tadeuszem Pluto na czele

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź i „Piłsudczycy”. W dniach 5-7.XI.2018r. na zaproszenie Anny Fotygi – posła do Parlamentu Europejskiego, delegacja 24 oficerów ZPRP udała się do Brukseli, na uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego i w celu wzięcia udziału w obchodach  100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Parlamencie Europejskim. Delegacji przewodniczył Prezes Zarządu, gen. ZPRP. – Stanisław Władysław Śliwa

Śpij kolego w ciemnym grobie…

Na cmentarnym wzgórzu byli też obecni przedstawiciele władz pomorskich – w imieniu wojewody Tomasz Gieszcz – dyrektor Biura Wojewody, gdańskich – wiceprezydent Piotr Kowalczuk i radni Teresa Wasilewska oraz Andrzej Kowalczys, delegaci francuskiej armii (wchodzący w skład delegatury NATO w Bydgoszczy), oraz kombatanci: byli żołnierze Legii Cudzoziemskiej, przybyli z Warszawy członkowie Stowarzyszenia I Armii Francuskiej „Ren i Dunaj” oraz delegaci Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP.  Obecni byli też mieszkający w Gdańsku obywatele Francji i mieszkańcy miasta. Uroczystości ku czci pochowanych w Gdańsku żołnierzy francuskich mają zawsze uroczystą wojskową oprawę. I tym razem obecna była kompania reprezentacyjna oraz orkiestra Marynarki Wojennej RP. Ale: Nie zabierajcie chłopców na wojnę…

Od lewej dyr. Biura Wojewody Tomasz Gierszcz

Wiceprezydent Piotr Kowalczuk i radna Teresa Wasilewska

Anna Kłos

Fot. Wiesław Malicki, Anna Kłos

100. Gdyńskie urodziny Niepodległej

Obrazek

Punktem kulminacyjnym gdyńskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę była Wielka Parada. Wzięło w niej udział tysiące mieszkańców Gdyni. Miała ona charakter historyczny i skupiony na gdyńskości, bez żadnych podtekstów politycznych. Była to parada pełna entuzjazmu, radości, wszyscy cieszyli się, że od 100 lat Polska jest Niepodległa. A jak było na Paradzie, niechaj mówią nam zdjęcia.

 

Gdyńską Paradę otwierał jadąc historycznym mercedesem… marszałek Józef Piłsudski

A za marszałkiem podążali włodarze Gdyni z Wojciechem Szczurkiem, prezydentem miasta na czele

A że Gdynia to też Kaszuby, nie zabrakło przedstawicieli tej grupy społeczeństwa

wraz z Oddziałem Gdynia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Gdynia, to słynny Teatr Muzyczny, członkowie tego teatru oczywiście również pokazali się na Wielkiej Paradzie

Ugrupowania polityczne też wzięły udział w paradzie, na zdjęciu władze Prawa i Sprawiedliwości z posłami

Januszem Śniadkiem i Marcinem Horałą na czele

W paradzie licznie wzięły udział gdyńskie kluby sportowe, a na zdjęciu młodzi hokeiści z klubu HUKS „Niedźwiadki”

Koniec parady, to prezentacja leciwych, ale jak najbardziej na chodzie, samochodów różnej marki

Wielka Parada zaczynała się od Dworca PKP, wiodła ul. 10 Lutego a kończyła się na Skwerze Kościuszki,

podziwiali ją mieszkańcy Gdyni serdecznie witając ich uczestników

 

Tekst i zdjęcia: Jerzy Uklejewski

„Wschód Zachodu”pomysł na rozśpiewanie Polski pieśniami

Obrazek

„Gdańsk jak Europa
szczęsny, tęskny…
 Polska jak Orzeł
wzniosła, wolna.
 Gdy pospołu, w bożym rytmie
Gdańsk i Polska
– sursum corda!”

W wigilię 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Kościele pw. Świętej Trójcy w Gdańsku, odbyła się prapremiera POP Oratorium „Wschód Zachodu”. Koncert powstał z inicjatywy Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha i był specjalnym prezentem dla Polski od całego Pomorza w jubileuszowym roku. Wśród gości byli m.in.: metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, biskupi pomocniczy: Wiesław Szlachetka i Zbigniew Zieliński, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, zaproszeni goście i licznie przybyli mieszkańcy Gdańska.

 

   

Wśród gości byli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych,                                  zaproszeni goście i licznie przybyli mieszkańcy Gdańska.

„Wschód Zachodu” to opowieść o Gdańsku, jako historycznej skarbnicy łączącej chrześcijańskie dziedzictwo Świętego Wojciecha, dziedzictwo otwarcia Wisły dla handlu z Koroną co zapoczątkowało „złoty wiek Polski”, upór żołnierzy z Westerplatte a także heroiczną odwagę stoczniowców w grudniu 1970 r. czy też determinację strajkujących robotników w sierpniu 1980 r.

Piotr Cugowski wykonujący utwór Anioł Gdański

Prowadzącymi wydarzenie byli Halina Łabonarska oraz Jerzy Zelnik

Oratorium stanowi więc prawdziwe patriotyczne przesłanie, chwalące narodową mądrość, wierność Kościołowi i otwartość na mądrą europejską współpracę,  a dzięki nowoczesnemu i przebojowemu  wykonaniu piosenek trafiło do serc słuchaczy.

Na zdjęciach, od lewej: Anna Serafińska, Katarzyna Cerekwicka, Grzegorz Wilk i Justyna Steczkowska

Na zdjęciu Krzysztof Iwaneczko i Grzegorz Wilk

Kompozytorem utworów jest Marcin Nierubiec, autor tekstów dla wielu polskich wykonawców. Jego kompozycje znajdują się w repertuarze takich artystów jak Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Krzysztof Kiljański, Michał Bajor. Utwory Marcina Nierubca były wykonywane m.in. na Festiwalu Piosenki w Opolu czy też na Festiwalu Top Trendy. W 2017 roku ukazała się premierowa płyta Bohdana Łazuki „Nocny Bohdan- Duety” z duetami m.in. z Dodą, Maciejem Maleńczukiem, Red Lips, Danielem Olbrychskim, Miką Urbaniak. Autorem wszystkich piosenek na płycie był właśnie Marcin Nierubiec wspólnie z producentem Piotrem Remiszewskim.

Metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, biskupi pomocniczy: Wiesław Szlachetka i Zbigniew Zieliński

W koncercie wystąpili znani artyści: Katarzyna Cerekwicka, Justyna Steczkowska, Piotr Cugowski, Anna Serafińska, Krzysztof Iwaneczko, Grzegorz Wilk. Partie chóralne zaśpiewała Cappella Gedanensis. Akompaniowała artystom Akademicka Orkiestra Symfoniczna z Gdańska pod dyrekcją Tadeusza Wicherka. W przedsięwzięciu wzięli również udział wybitni aktorzy – Halina Łabonarska oraz Jerzy Zelnik. Aranżację przygotował Zbigniew Małkowicz – współtwórca pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”, które odniosło sukces w kraju oraz USA i Kanadzie, zaś producentem koncertu było Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel z Osieka. Projekt dofinansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Niepodległa.

 

Retransmisja koncertu na antenie Radia Gdańsk –w poniedziałek, 12 listopada o godz. 19.00.

Obszerniejsza fotorelacja na Fb: @PSPomorze

Agnieszka Józwowska