W Gdańsku od 1 sierpnia działać będzie Punkt Pomocy Cudzoziemcom

Wsparcie w poszukiwaniu pracy, pomoc w zakresie legalizacji pobytu oraz pakiet sprawdzonych informacji dotyczących bazy noclegowej w Gdańsku. To część oferty, jaką dla obcokrajowców przygotowali pracownicy Punktu Pomocy Cudzoziemcom działającego przy Gdańskim Urzędzie Pracy. Porady udzielane są od poniedziałku do piątku, w siedzibie urzędu pracy przy ulicy 3 Maja 9.

Atrakcyjne wynagrodzenie, wysoka jakość życia oraz otwarty rynek pracy sprawiają, że do Gdańska w poszukiwaniu nowego zatrudnienia przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców. W samym tylko Trójmieście może pracować już nawet kilkadziesiąt tysięcy obcokrajowców, w przeważającej większości obywateli Ukrainy. Po przyjeździe do Polski nie wszyscy jednak od razu znajdują nowego pracodawcę. Czasem pojawiają się także inne trudności związane m.in. z legalizacja pobytu, nauką języka polskiego czy znalezieniem pierwszego noclegu.

Pracownicy urzędu pracy pomogą cudzoziemcom

Od 1 sierpnia problemy te będą pomagać rozwiązywać pracownicy Punktu Pomocy Cudzoziemcom, który powstał z inicjatywy Gdańskiego Urzędu Pracy. W siedzibie Punktu, przy ul. 3 Maja 9, pracować będą” doświadczeni rosyjsko i ukraińskojęzyczni eksperci, którzy nie tylko podpowiadają, gdzie oraz w jaki sposób zalegalizować swój pobyt w Polsce, ale i przedstawiają bogatą ofertę zatrudnienia w Trójmieście. Uzupełnieniem tego jest wsparcie w zakresie tłumaczenia na język polski dokumentów aplikacyjnych oraz wyjaśniane zasad związanych z zatrudnianiem na podstawie ruchu bezwizowego, a także przyjmowaniem do pracy studentów bądź posiadaczy Karty Polaka. Oferowane wsparcie nie zamykać się jednak wyłącznie na kwestiach związanych z poszukiwaniem nowego pracodawcy.

Do korzystania z Punktu zachęcamy wszystkich obcokrajowców, również tych, którym choć udało się znaleźć pracę, to jednak mierzyć się muszą z innymi problemami – zapewnia Sylwia Dymnicka-Iwaniuk – Kierownik Działu Zatrudnienia Cudzoziemców Gdańskiego Urzędu Pracy. – Chcemy udostępniać informację m.in. o niedrogich i sprawdzonych noclegach, dostępnych kursach nauki języka polskiego czy zasadach korzystania z opieki zdrowotnej przez imigrantów – dodaje.

Punkt Pomocy Cudzoziemcom udzielać będzie także podstawowych informacji z zakresu prawa pracy, zakładania działalności gospodarczej, a także pomaga nawiązać kontakt ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami statutowo zajmującymi się wspieraniem imigrantów. W tym celu Gdański Urząd Pracy porozumiał się z m.in. z Konsulatem Ukrainy w Gdańsku, Związkiem Ukraińców w Polsce, Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów, Fundacją Crossroads-Zatoka Gdańska, Pomorską Izbą Rzemieślniczą, Pracodawcami Pomorza, Towarzystwem Pomocy Św. Brata Alberta oraz gdańskimi parafiami – prawosławną i grekokatolicką.

Gdzie i kiedy można uzyskać pomoc?

Od 1 sierpnia Punkt Pomocy Cudzoziemcom mieścił się będzie na I piętrze, w pok. nr 123 w siedzibie Gdańskiego Urzędu Pracy. Z usług Punktu można korzystać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00. Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu /58/ 732-53-97.

Inf. Olimpia Schneider- Urząd Miejski w Gdańsku

XI Żuławski Rajd Rowerowy

Obrazek

   

28 lipca 2018 roku już po raz jedenasty miłośnicy podróżowania na dwóch kołach mogli uczestniczyć w kolejnej edycji Żuławskiego Rajdy Rowerowego.

Rowerzyści z województwa pomorskiego m.in. z Słupska, Trójmiasta, Pruszcza Gdańskiego, Przywidza, Suchego Dębu, Cedr Wielkich, Tczewa, Malborka, Kwidzyna w liczbie około 200 uczestników stanęli na starcie rajdu.

W tym roku uczestniczy poznali uroki Żuław Gdańskich i Wiślanych. Trasa licząca 80 km miała swój początek w Cedrach Wielkich i przez Ostaszewo, Nowy Staw, Malbork, Tczew, zakończyła się w Cedrach Wielkich. Trudy trasy oraz ulewny deszcz nie załamały uczestników rajdu. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni odebrali na mecie pamiątkowe medale i deklarowali uczestnictwo w kolejnym rajdzie za rok.

Uważamy, że uczestnictwo w rajdzie to dobra forma aktywnego wypoczynku, relaksu i zwiedzania Żuław w okresie wakacji – powiedział Łukasz Żarna dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Cedrach Wielkich.

Inf. Tomasz Jagielski

Jak urządzić gdańskie nabrzeża? Wypełnij ankietę

Obrazek

Znasz miejsca nad wodą, gdzie warto zamontować nowe ławki, wytyczyć ścieżki, zbudować pomost? Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do wypełnienia ankiety, której wyniki posłużą jako wytyczne do zagospodarowania gdańskich nabrzeży.

 

– Zapraszamy do wypełnienia ankiety i tym samym do współpracy dotyczącej zagospodarowania gdańskich nabrzeży. Celem badania jest określenie, w których miejscach nad wodą mieszkańcy Gdańska najchętniej spędzają czas wolny i jakiego wyposażenie ich zdaniem tam brakuje – mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Siedem pytań

Ankieta składa się z siedmiu pytań. Respondenci są w niej proszeni o wskazanie nadwodnych lokalizacji, które lubią odwiedzać (w pobliżu miejsca zamieszkania i nieco dalej od domu). Pytania dotyczą też wyposażenia, które powinno pojawić się w tych miejscach. Uczestnicy badania mogą wskazać np. małą architekturę, oświetlenie, toalety czy infrastrukturę rowerową lub podać własne propozycje urządzenia ulubionych miejsc.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. W badaniu można wziąć udział do końca sierpnia, klikając tutaj: https://survey123.arcgis.com/share/cb345c461c2245d9ae6f54e5dd25e225.

Gdańska Polityka Wodna

Wyniki ankiety posłużą jako jedne z wytycznych podczas sporządzania opracowania urbanistycznego Gdańska Polityka Wodna. Jego pierwszy etap, dotyczący nabrzeży w całym mieście, został opublikowany w czerwcu 2018 r. Przeanalizowano w nim uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni na styku z wodą i zagospodarowania nabrzeży. W Gdańskiej Polityce Wodnej określono kierunki docelowego urządzenia terenów nadwodnych. Kolejne części opracowania będą skupiać się na konkretnych fragmentach gdańskich nabrzeży – terenach nad Wisłą, Motławą, potokami oraz Zatoką Gdańską.

Gdańska Polityka Wodna wpisuje się w realizację programu operacyjnego Przestrzeń Publiczna Strategii Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030+ oraz Strategii zarządzania wodą na terenie Gminy Miasta Gdańska. Założenia zawarte w opracowaniu będą stanowić podstawę do działań projektowo-inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki miejskie.

Inf. Biuro Rozwoju Gdańska

Dotacje na drogi gminne i powiatowe

Obrazek

Umowy na dofinansowanie 23 inwestycji drogowych podpisał 25 lipca 2018 z samorządowcami wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk.

Drogi będą dofinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. 23 inwestycje o łącznej wartości ponad 42 mln zł otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 27 mln zł. Zmodernizowanych zostanie ok. 25 km dróg lokalnych, z czego 21 km to drogi gminne (21 wniosków o łącznej wartości 38 962 596 zł, dofinansowanie 25 500 000 zł), oraz 4 km dróg powiatowych (2 wnioski o łącznej wartości 3 068 026 zł, dofinansowanie 1 839 893 zł). Realizacja inwestycji zwiększy dostępność 268 ha terenów inwestycyjnych.

W konkursie na dofinansowanie infrastruktury drogowej wpłynęło 131 wniosków. Samorządy wnioskowały o dotacje na łączną kwotę 216 mln zł. Wartość planowanych inwestycji wynosiła 300 mln zł. O przyznaniu dofinansowania decydowała przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa połączeń z ważniejszymi drogami oraz polepszenie dostępu do budynków użyteczności publicznej np. do szkół i przychodni. Wybór był bardzo trudny, na liście rezerwowej znajduje się osiem projektów o łącznej wartości inwestycji ponad 20 mln zł. Uzyskają dotację w przypadku, gdy któryś projekt z listy zatwierdzonej nie będzie mógł być zrealizowany do końca bieżącego roku

Umowy dotyczą 23 inwestycji, w tym:

 • w gminach: Bobowo, Linia, Debrzno, Krokowa, Liniewo, Pelplin, Przodkowo, Szemud, Sztutowo, Brusy, Starogard Gdański, Miastko, Mikołajki Pomorskie, Nowa Karczma, Żukowo, Trzebielino, Kępice, Nowa Wieś Lęborska, Słupsk, Lipusz, Skarszewy,
 • w powiatach – kościerskim i wejherowskim.

Inwestycje, o łącznej wartości ponad 42 mln zł, zostaną zrealizowane m.in. w gminach:

 • Linia remont odcinka drogi gminnej relacji Lewino – Rosochy na odcinku przez miejscowość Lewino, o długości 1,00 km, inwestycja o wartości 871 925zł, z tego środki samorządu – 421 925 zł, dofinansowanie 450 000 zł, czyli 51,61%

 • Miasto i Gmina Debrzno – przebudowa drogi gminnej nr 233083G na odcinku od m. Drozdowo do m. Buka wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wartość inwestycji 2 905 856 655 zł, środki samorządu 655 856 zł, dotacja – 2 250 000zł, czyli 77,43%

 • Liniewo – przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi, wartość inwestycji 701 670 151, dofinansowanie 670 550 000, czyli 78,38%

 • Pelplin – przebudowa i budowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym ulic: ul. Wybickiego – 215424G, ul. Szkolnej, ul. Klonowej, ul. Osiedle Młodych – 215435G w Pelplinie, wartość inwestycji 4 335 565, środki samorządu – 1 335 565, dofinansowanie – 3 000 000, czyli 69,20%

 • Przodkowo – przebudowa dróg gminnych: Załęże-Stanisławy, Szałata-Hopy, Bielawy- Czarna-Huta, Rąb-Zagajnik, Pomieczyno – ul. Łączny Dół, wartość inwestycji – 4 394 737, środki samorządu – 1 394 737, dotacja – 3 000 000, czyli 68,26%,
 • Sztutowo – przebudowa drogi gminnej nr 180055G, ul. Parkowa w Sztutowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, wartość inwestycji – 1 183 670 283 zł, środki samorządu  283 670 zł, dotacja –  900 000 zł, czyli 76,03%,

 • Brusy – budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy-Wybudowanie – wartość inwestycji – 2 441 806, środki samorządu – 641 806, dofinansowanie – 1 800 000, czyli 73,72%

 • Starogard Gdański – Gmina Miejska – przebudowa ul. Kopernika, etap I, wartość inw. 2 345 584 zł, środki samorządu – 1 145 584 zł, dofinansowanie – 1 200 000, czyli 51,16%. Prezydent Starogardu Gdańskiego, Janusz Stankowiak cieszy się, że dzięki dofinansowaniu, gmina przebuduje ok. pół kilometra ulicy Kopernika a jest to bardzo ważna ulica, prowadząca do największego zakładu w Starogardzie Gdańskim – Polpharmy oraz innych przedsiębiorstw.

 • Miastko – przebudowa drogi gminnej, czyli ulicy Kolejowej w Miastku – wartość inwestycji – 2 533 279 zł, środki samorządu – 633 279 zł, dofinansowanie – 1 900 000, czyli  75,00%

 • Nowa Karczma – budowa drogi gminnej nr 188022 G  – Nowa Karczma- Horniki Górne, wartość inwest. 924 788 zł, środki samorządu – 324 788 zł, dofinansowanie – 600 000 zł, czyli 64,88%

 • Żukowo – budowa drogi gminnej ul. Lisiej wraz z rozbudową fragmentu ul. Dobrzewińskiej w Chwaszczynie, koszt inwest. 1 460 908 zł, środki samorządu – 710 908, dofinansowanie – 750 000, czyli 51,34%

Inwestycje powiatowe:

 • w powiecie kościerskim – kontynuacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1780G Trzebuń – Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego ul. Kaszubskiej w Dziemianach, wartość inwest. 1 578 382, środki samorz. – 378 382, dotacja – 1 200 000, czyli 76,03%. Starosta kościerski – Alicja Żurawska – powiedziała, że droga powiatowa Trzebuń-Sominy znajduje się na terenie, który w sierpniu ubiegłego roku zniszczyła nawałnica. Obecnie bardzo zniszczona droga jest wykorzystywana przez pojazdy, które wywożą „urobek po nawałnicowy”, głównie w Nadleśnictwie Lipusz. Zapowiedziała, że prace powinny rozpocząć się w sierpniu i potrwają do listopada.

Pieniądze na remonty i budowę dróg lokalnych pochodzą z drugiej w tym roku transzy z budżetu państwa w wysokości 500 mln zł. W ramach pierwszej transzy na ten cel wcześniej rząd rozdysponował 800 mln zł.

Anna Kłos

Fot. Anna Kłos

Basen na Oruni już gotowy, będą następne

Obrazek

Oddanie do użytkowania basenu na gdańskiej Oruni planowane jest na sierpień br. Usytuowany jest przy ul. Smoleńskiej 6/8, czyli przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. To kolejny obiekt tego typu, oddany do użytku w Gdańsku w ostatnich latach, ale nie ostatni. Jeszcze w tym roku rozpocznie się postępowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę basenów w kilku lokalizacjach m.in. we Wrzeszczu (ul. Legionów), Śródmieściu/ na Siedlcach, w dzielnicach południowych oraz w Nowym Porcie.


W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji, zwiększających dostępność do basenów dla mieszkańców. Obecnie w Gdańsku jest dwanaście basenów, zarządzanych przez miasto. Oruński obiekt będzie trzynastą tego typu placówką.

Jeden inwestor stworzy kilka basenów

W najbliższym czasie miasto będzie przygotowywało się do budowy kolejnych basenów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W przetargu chce wybrać jednego wykonawcę. Ponieważ:

 • Dla prywatnego inwestora liczy się skala. Inaczej rozkładają się koszty budowy jednego basenu, a inaczej wyglądają koszty jednostkowe budowy kilku basenów – mówi prezydent Paweł Adamowicz.

Nowe baseny planowane są w kilku lokalizacjach w mieście: Wrzeszczu, południowych dzielnicach Gdańska, Śródmieściu lub Siedlcach oraz Nowym Porcie. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego oznacza, że:

– Miasto przekazuje grunt, część wkładu finansowego i gwarantuje wykupienie co roku usługi basenowej na przykład dla dzieci ze szkół, dla seniorów lub innych grup społecznych. Koszty budowy i koszty eksploatacji ponosi inwestor prywatny – uzupełnia Paweł Adamowicz.

Prezydent uważa, że jest to rozwiązanie korzystniejsze dla miasta:

 • Należy podkreślić, że sam basen generuje dużo większe koszty, niż przychody.

Przy pływalniach planowane jest też stworzenie możliwości do działań komercyjnych, takich jak fitness, masaże, czy usługi gastronomiczne.

 

Oprac. Anna Kłos

Fot. Urząd Miasta Gdańska

Prowadzimy rekrutację na stanowisko REDAKTORA/ DZIENNIKARZA.

Aktualnie szukamy ludzi z województwa pomorskiego, kompetentnych, z umiejętnościami i doświadczeniem redakcyjnym, odważnych, z otwartą głową i pomysłami, wnoszących dobrą energię do zespołu, zorganizowanych.

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie swojego CV drogą elektroniczną na adres: redakcja@wsse.edu.pl.

Tel kontaktowy: 506 319 090.

 

Na CV prosimy o dopisanie następującej adnotacji (ich brak spowoduje automatyczne wyłączenie z procesu rekrutacji):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonego przez Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WSSE w Gdańsku moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.