Żniwa 2019 przekroczyły półmetek. Jak plonują zboża?

Według danych PODR (na 8 sierpnia) zbiór pszenicy i żyta szacujemy na ponad 50% a pszenżyta ozimego na ponad 40%.

Tegoroczne żniwa w większości regionów Pomorza przekroczyły półmetek.
– Największym zaawansowaniem zbiorów charakteryzują się zasiewy jęczmienia ozimego, który w obecnej chwili jest praktycznie skoszony – powiedział nam, 8 sierpnia, Daniel Dąbrowski specjalista ds technologii produkcji zbóż i rzepaku PODR w Lubaniu. – Zbiór pszenicy i żyta szacujemy na ponad 50%, pszenżyta ozimego – ponad 40% a gatunki jarej pszenicy i jęczmienia na około 1/3 powierzchni zebranej. Najpóźniej zostaną zebrane w tym roku owies, pszenżyto jare i mieszanki zbożowe, których obecnie skoszono około 15%.

Plony
W uprawach zbóż jarych, na glebach lekkich, widoczne są wyniki deficytu wodnego.
– Najlepsze wyniki uzyskuje się w zasiewach pszenicy ozimej – około 6t/ha, następnie jarej – 4,64 t/ha jęczmienia ozimego – 4,5t/ha. Dużą różnicę widać w plonach pozostałych gatunków zbóż jarych (jęczmienia, owsa, mieszanek), które plonowały w zakresie 3,18 – 3,68 t/ha. Część tych zasiewów zlokalizowana była na glebach lekkich i odczuła skutki deficytu wodnego co wpłynęło na spadek średniego plonowania dla województwa – podkreśla pan Daniel. – W kwestii rzepaku cała powierzchnia, czyli około 47 tys. ha, została zebrana a plon średni wyniósł około 3,47 t/ha. Jest to wynik dobry, lecz nie oddający zróżnicowania w plonowaniu jakim w tym roku charakteryzował się ten gatunek. Z relacji producentów wynika, że plony były bardzo podzielone. Na terenie Pomorza można było znaleźć plantacje, które plonowały słabo, poniżej 2t/ha (skutki suszy wiosennej, przymrozki, infekcje sprawcami chorób – red.), jak również plantacje plonujące wysoko ponad 4t/ha – dodaje nasz rozmówca.

Reasumując
Żniwa się jeszcze nie kończą, wielu rolników szczególnie tych dysponujących dużymi powierzchniami zbóż, intensywnie zbiera swoje plony. Niestety w wielu regionach pogoda często krzyżuje im plany opadami deszczu, które opóźniają znacząco prace żniwne.
Janusz Rokiciński
fot Janusz Rokiciński