Dokończ u nas rozpoczęte studia

O projekcie, realizowanym od kilku lat w Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, z JM rektorem WSSE dr. Romanem Gawrychem rozmawia Janusz Rokiciński.

 

Janusz Rokiciński: Do kogo skierowany jest projekt „dokończ u nas rozpoczęte studia”?

Roman Gawrych: Jest wiele osób, które w przeszłości musiały przerwać rozpoczęte studia. Powody takich decyzji były bardzo różne: rodzinne, zdrowotne, podjęcie pracy zagranicą, opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, niedopasowanie wybranego kierunku lub specjalności
do zainteresowań studenta, trudności w pogodzeniu nauki z pracą zawodową, czasami zmiana pracy i potrzeba innych umiejętności lub kwalifikacji niż te, które dawały podjęte już studia. Po latach osoby te zauważają potrzebę zmiany lub konieczność posiadania wyższego wykształcenia, którego brak ograniczał drogę w awansie zawodowym lub utrudniał im stabilizację zatrudnienia. Studiowanie i ukończenie studiów niewątpliwie wpływa na możliwości rozwoju osobistego i społecznego, sprzyja nawiązywaniu wartościowych relacji – przyjaźni, współpracy, a ich ukończenie dokumentuje i potwierdza uzyskane kwalifikacje. Do tych właśnie osób kierujemy nasz projekt „dokończ u nas rozpoczęte studia”. Zapraszamy wszystkich, którzy podjęli studia na kierunkach z zakresu nauk społecznych, związanych głównie
z pedagogiką i zarządzaniem. Oferta nasza skierowana jest do każdego, niezależnie od czasu i etapu przerwania kształcenia oraz miejsca rozpoczętych wcześniej studiów.

Przeanalizujemy Twój dotychczasowy przebieg studiów i zaproponujemy możliwości wsparcia oraz kontynuacji studiów. Zamiast przytłaczać nudnymi wykładami prowadzimy interesujące zajęcia z praktykami, sugerujemy, podpowiadamy, kierujemy.

JR: Doprecyzujmy, jakie kierunki przerwanych studiów dają możliwość wznowienia nauki na studiach w WSSE?

RG: Mówimy głównie o pedagogice i zarządzaniu, ale także o socjologii, psychologii, prawie, ekonomii, politologii, ochronie środowiska, jak również takich kierunkach, które odpowiadają efektom kształcenia realizowanym przez WSSE w ramach poszczególnych specjalności. Zapraszam do zapoznania się z pełną ofertą na stronie internetowej uczelni (wsse.edu.pl) albo do bezpośredniego kontaktu z dziekanatem uczelni (tel. 58 500 52 06) lub z panią Katarzyną Wołejko, dyrektorem Biura Karier i Promocji Uczelni (tel. 881 777 216).

JR: Jakich formalności musi dopełnić osoba wznawiająca studia i czy są one skomplikowane?

RG: Uprościliśmy formalności jak tylko to możliwe. Skupiamy się tylko na tych dokumentach, które są niezbędne. Należy złożyć standardowe dokumenty związane z przyjęciem na studia (można je pobrać ze strony internetowej uczelni bądź otrzymać komplet w dziekanacie) oraz dokumenty związane z przebiegiem dotychczasowych studiów (np. indeks, karty osiągnięć okresowych studenta lub wykaz ocen wraz z przedmiotami i punktami ECTS sporządzony przez poprzednią uczelnię). W przypadku wystąpienia trudności z kompletowaniem dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg studiów, nasi pracownicy udzielą porad, w jaki sposób uzyskać je od macierzystej uczelni. W tym miejscu podkreślę, że rozpatrujemy indywidualnie sytuację każdego kandydata. Po analizie dostarczonych dokumentów przedstawiamy możliwości przyjęcia na odpowiedni kierunek i specjalność kształcenia oraz właściwy semestr nauki. Wszystkim zapewniamy wsparcie: pomoc organizacyjną pracowników administracji oraz opiekę merytoryczną naszych nauczycieli. Wspieramy przez cały czas trwania studiów, aby przyjęta osoba mogła dokończyć swoją edukację
i uzyskać dyplom studiów I lub II stopnia. Jesteśmy w tym bardzo skuteczni. Pomagamy na nowo uwierzyć w siebie i we własne możliwości. Pokazujemy, że edukacja daje solidne fundamenty do osiągania sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.

JR: Czy uczelnia ma opracowane procedury wsparcia osób wznawiających studia w pogodzeniu nauki z pracą zawodową?

RG: Oczywiście, że tak. Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku już od ponad 18 lat oferuje kształcenie w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na dwóch kierunkach: pedagogika i zarządzanie, w zakresie ponad 20. specjalności na studiach I i II stopnia, a od nowego roku akademickiego również na jednolitych studiach magisterskich pięcioletnich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także w zakresie ponad 40. specjalności na studiach podyplomowych. W celu umożliwienia pogodzenia nauki z pracą zawodową oraz innymi obowiązkami i pełnionymi rolami społecznymi, wszystkim naszym studentom dajemy możliwość nauki w ramach formy indywidualnego planu studiów i programu nauczania. Mogą oni na przykład wówczas uzyskać zgodę na zmianę przedmiotów, studiować dwie specjalności jednocześnie, czy realizować dodatkowe treści w ramach spotkań z ekspertami, ludźmi nauki, kultury czy polityki.

Możliwość wyboru formy indywidualnej organizacji studiów pozwala na zwolnienie studenta z obowiązku uczestnictwa w części zajęć, co jednak wiąże się z wymogami dodatkowej jego pracy własnej, aby uzupełnić wiedzę i umiejętności w ramach zajęć praktycznych lub w innej formie.

Możliwość taką mają np. osoby samotnie wychowujące dzieci czy sprawujące opiekę nad innymi. Mogą one wówczas korzystać w większym stopniu z konsultacji z ekspertami i nauczycielami, jak i ze zbiorów i zasobów biblioteki i pomocy znajdujących się w uczelni.

JR: W Trójmieście konkurencja uczelni prywatnych i państwowych jest duża. Czym WSSE wyróżnia się na tle innych uczelni?

RG: Aktywnie i szybko dopasowujemy się do potrzeb i oczekiwań rynków pracy, dbając jednocześnie o wysokie kompetencje kadry, opracowując bogatą ofertę studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Uczelnia na bieżąco analizuje potrzeby rynku pracy i wprowadza nowe specjalności kształcenia. Pracujemy nad taką koncepcją funkcjonowania, która pozwala studiować jak najbardziej szerokiemu gremium zainteresowanych. Ponadto uczelnia stwarza możliwość wydawania wyróżniających się prac dyplomowych swoich studentów w formie publikacji książkowych, jak i publikowania artykułów w Przeglądzie Samorządowym Pomorze, którego jesteśmy wydawcą od 2018 r. Wiarygodność naszej uczelni, jej solidność i wysoką jakość kształcenia potwierdzają przyznane nam wyróżnienia i prestiżowe ogólnopolskie nagrody za nowoczesne kształcenie (EuroSymbol 2015) i skuteczne zarządzanie (Siła Skutecznego Zarządzania 2017) przyznane przez Monitor Rynkowy w Dzienniku Gazecie Prawnej i Monitor Biznesu w Rzeczpospolitej. Uczelnia została także doceniona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości „Polską Nagrodą Innowacyjności 2018”.

JR: Dziękuję za rozmowę.