Prezydent Gdańska wręczyła Malwy 2019

Opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych wyróżnieni zostali dziś nagrodami Prezydenta Miasta Gdańska za swoją pracę na rzecz podopiecznych. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wręczyła nagrody: Złotej, Srebrnej i Brązowej Malwy oraz osiem wyróżnień.

Prezydent Gdańska podziękowała tym, którzy na co dzień pomagają swoim podopiecznym w zrobieniu zakupów, ugotowaniu obiadu, codziennej higienie osobistej. Nierzadko zastępują osobom starszym i niepełnosprawnym najbliższych. Ich praca jest trudna, często też niewdzięczna, jednak niezwykle potrzebna. Laureaci otrzymali biżuterię przedstawiającą malwy i nagrody finansowe a osoby wyróżnione dyplomy i nagrody finansowe.
– Nagrody i wyróżnienia „Złotej Malwy 2019” otrzymali wyjątkowi ludzie, którzy codziennie, z pełnym poświęceniem i empatią opiekują się schorowanymi seniorkami i seniorami oraz osobami niepełnosprawnymi w naszym mieście – podkreśla prezydent Gdańska. – Staramy się docenić tę cichą, codzienną pracę z drugim człowiekiem, który często jest człowiekiem niesamodzielnym. Za pomoc w przywracaniu mu ludzkiej godności i funkcjonowania w społeczeństwie, dziękujemy dzisiaj bohaterskim opiekunkom w naszym mieście.

Złota Malwa to wyróżnienie, które mogą otrzymać pracownicy organizacji pozarządowych realizujących usługi opiekuńcze na zlecenie Gminy Miasta Gdańska. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ma zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku, mieszkaniach podopiecznych z dwiema organizacjami: Gdańską Spółdzielnią Socjalną i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Zapewniają one łącznie około 320 opiekunek i opiekunów dla osób potrzebujących. Z kolei w domach pomocy społecznej takich pracowników jest około 150.

Nagroda I „Złota Malwa”- Elżbieta Gajewska (Gdańska Spółdzielnia Socjalna).
Nagroda II „Srebrna Malwa”- Lilla Czerwińska (Polski Komitet Pomocy Społecznej).
Nagroda III „Brązowa Malwa” – Katarzyna Bobińska (Dom Pomocy Społecznej „Złota. Jesień”).
Osoby wyróżnione: Hanna Mirau i Kamila Wojciechowska (obie Polski Komitet Pomocy Społecznej), Dominika Kubiś (Gdańska Spółdzielnia Socjalna), Katarzyna Pawłowska (Dom Pomocy Społecznej OSTOJA), Anna Zielińska i Ilona Zembrzuska-Jęcek (Dom Pomocy Społecznej ORUNIA), Helena Karolak i Alicja Krukowska (Dom Pomocy Społecznej POLANKI).
Opr. RedJ, info Dariusz Wołodźko (gdansk.pl), fot. Natalia Gawlik (gdansk.pl)