Studia dla przedsiębiorców

Kto potrafi odnieść sukces w sprzedaży, potrafi też odnieść sukces we wszystkich innych dziedzinach. Kierując się tym przesłaniem Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku prowadzi studia licencjackie i podyplomowe na kierunku Zarządzanie z zakresu Zarządzania Sprzedażą. – W sposób szczególny zapraszam na te studia przedsiębiorców oraz osoby zajmujące się na co dzień tą działalnością, które chcą poznać nowe, skuteczne metody i techniki z tym związane. Istnieje bowiem możliwość uznania im zdobytych kompetencji poza systemem studiów, dzięki czemu mogą ukończyć je łatwiej i szybciej – wyjaśnia JM Rektor WSSE dr Roman Gawrych.

O inteligencji emocjonalnej

W auli im. Zofii Niedziałkowskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce 25. września odbyło się seminarium naukowe „Inteligencja emocjonalna kluczem do osiągania sukcesów”. Jego organizatorem było Ateneum – Mazowiecki Instytut Pedagogiki i Zarządzania w Ostrołęce. Czytaj dalej