Pogrzeb pomorskiego „sołtysa sołtysów”

Śp. Jan Zaborowski, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego, spoczął dziś na cmentarzu komunalnym w Kościerzynie.
Pożegnalne nabożeństwo odbyło się w Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąglikowicach. W ostatniej drodze zmarłego uczestniczył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

 

 

Jan Zaborowski urodził się w 1944 roku w Juszkach. Od 1991 r. był przewodniczącym Zarządu Kaszubsko – Pomorskiego Forum Ekologicznego; od 1995 r. sołtysem Grzybowa w gminie Kościerzyna; od 2003 r. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Pomorskiego; od 2014 r. radnym i członkiem Zarządu Powiatu Kościerskiego.

Zmarły miał znaczące zasługi w dziele modernizacji terenów wiejskich i aktywizacji lokalnego życia obywatelskiego, aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich. Niestrudzony w pracy społecznej na rzecz ochrony środowiska, jako priorytet stawiał wzbogacenie struktury ekologicznej, poprawę estetyki otoczenia i krajobrazu oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kościerskiego.

Odznaczony w 2011 roku Złotym Krzyżem Zasługi, w 2019 Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości .
– Pomorski „sołtys sołtysów”, Jan Zaborowski, to niewątpliwie znakomity przykład aktywnego samorządowca, oddanego społecznika i nowoczesnego lidera wiejskiego. Ambitny, konsekwentny i energiczny, od lat niezmiennie darzony ogromnym szacunkiem i zaufaniem mieszkańców, będzie doskonałym wzorem dla kolejnych pokoleń działaczy wiejskich – czytamy na profilu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Opr. RedJ, fot. Pomorski Urząd Wojewódzki