AWFiS. Prof. Waldemar Moska ponownie wybrany na rektora

7 listopada odbyły się wybory na stanowisko rektora na okres do końca kadencji 2016-2020. Do konkursu stanęli: dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS oraz dr hab. Marcin Dornowski, prof AWFiS.
– Członkowie Kolegium Elektorów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dokonali wyboru. Jak potwierdziła Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 22 głosy i mandat zaufania zdobył dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS – informuje Karolina Rogowska rzecznik prasowy AWFiS.

W dniu 16 października 2019 roku na posiedzeniu członków Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS złożył mandat Rektora Uczelni a obowiązki Rektora AWFiS przejął prof. dr. hab. Paweł Cięszczyk.

– Wobec fali hejtu, która wylała się w ostatnich miesiącach na mnie i innych członków władz uczelni, postanowiłem podać się do dymisji po to, żeby środowisko akademickie dokonało oceny mojej osoby. Gdyby okazało się, że ocena jest negatywna nie czyniłbym kolejnych starań o funkcję rektora – dodaje rektor Moska.
Opr. RedJ, info K.Rogowska, fot. Beata Zarach