Tomasz Jagielski o V Areopagu Pelplińskim

W Auli Biblioteki Diecezjalnej im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie, 19 października, odbył się V Areopag Pelpliński, który zorganizowały: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Kuria Diecezjalna i Wydział Teologiczny UMK w Toruniu.

Wydarzeniu patronowali ks. bp Ryszard Kasyna i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Obrady otworzyli: ks. bp Ryszard Kasyna, prezes ZKP Edmund Wittbrodt oraz burmistrz Mirosław Chyła.

Areopag Pelpliński to spotkanie działaczy regionalnych, samorządowców i lokalnych liderów, którzy debatują nad sprawami ważnymi dla małych ojczyzn.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było „30 lat po transformacji ustrojowej w Polsce”.

Część plenarna
Panele wykładowe prowadzili dr Krzysztof Korda (Instytut Kaszubski) i ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK). W części plenarnej wygłoszone zostały referaty:
• Tożsamość narodowa w kontekście teologii małej ojczyzny ks. Franciszka Mantheya – ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW.
• Refleksji kilka z mojej pracy w minionym trzydziestoleciu jako byłego rektora Politechniki Gdańskiej, członka Konwentu dla Europy i ministra edukacji – prof. Edmund Wittbrodt.
• Blaski i cienie transformacji 1989 – próba bilansu – Jan Wyrowiński, honorowy członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, były wicemarszałek Senatu RP.
• Wybory czerwcowe w 1989 r. Polska droga do wolności na łamach „L’Osservatore Romano” – ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (UMK).
• 30 lat przemian z perspektywy samorządowca kaszubskiej gminy Sierakowice – Tadeusz Kobiela (wójt Gminy Sierakowice).
• Polska w latach 1991-2004 w oczach Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia – ks. dr Jarosław Lisica (WSKS).
Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oddział Kociewski w Tczewie.
– Takie spotkania pozwalają umocnić wiedzę i więzi wśród działaczy działających lokalnie, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach – podsumowuje Henryk Laga z Tczewa.
Na zakończenie spotkania, Jan Wyrowiński przedstawił postać Stefan Łaszewskiego, z okazji 100. rocznicy powołania go na urząd Wojewody Pomorskiego. Po zakończeniu obrad zebrani udali się na pelpliński cmentarz, aby złożyć kwiaty na jego grobie.

Opr. RedJ