Uroczysta inauguracja w WSSE

W Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, w sobotę, 19 października, uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki 2019/2020.

W inauguracji, oprócz studentów, Senatu i kadry uczelni, wzięli udział licznie zaproszeni goście. Po wystąpieniu rektora JM dra Romana Gawrycha, odbyła się immatrykulacja, potem najlepszym studentom wręczono dyplomy i nagrody.
Podczas uroczystości odczytano list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do społeczności uczelni. Wykład inauguracyjny „Polskość Gdańska w okresie międzywojennym w świetle działalności Antoniego Michny” wygłosił ks. Zbigniew Drzała.

 

 

Odznaczenia

Podczas uroczystości przedstawiciele Konfraterni Odznaki św. Floriana Mazovia wręczyli Złote Odznaki przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej. Odznaczenia św. Floriana Mazowia otrzymali: dr inż. Sławomir Niecko (Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania) oraz Czesław Czyżewski absolwent WSSE na kierunku zarządzanie.
– Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w naszej uroczystości i cieszę się, że mogliśmy razem świętować kolejny początek kształcenia studentów w zakresie trudnej sztuki wychowania i kierowania ludźmi, i przedsięwzięciami we współczesnym świecie – powiedział nam JM dr Roman Gawrych.
W niedzielę, 20 października, w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku odprawiono Mszę świętą w intencji społeczności uczelni.

Janusz Rokiciński, fot. WSSE