Konkurs historyczny (zgłoszenia do 31 października)

Od listopada ubiegłego roku na różne sposoby w kraju i zagranicą obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą umiłowaną Ojczyznę. Wraz z WSSE organizujemy konkurs 100 PYTAŃ NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

Na zakończenie tych obchodów Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie historycznym pn.100 PYTAŃ NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

Test zawiera pytania, których autorem jest dr hab. Wojciech Turek prof. WSSE, historyk zatrudniony w Muzeum ll Wojny Światowej w Gdańsku.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tą tematyką niezależnie od wieku, miejsca nauki czy pracy. Zadaniem każdego uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączniku i przekazanie ich do siedziby uczelni w Gdańsku przy ul.Rajskiej 6, nie później niż do 31 października 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas wybranej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która będzie miała miejsce w listopadzie br., o czym jego laureaci zostaną wcześniej poinformowani.
Zapraszamy do testu wiedzy.

Pytania konkursowe: KLIKNIJ TUTAJ