Samochód dla OSP Czarna Woda, promesa dla OSP Prabuty

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wodzie otrzymała, 10 października, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego GBA 2,5/22 służący dotychczas Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Nowym Dworze Gd. Mercedes zastąpił wysłużonego, 30-letniego Stara 244.

W uroczystości, obok miejscowych strażaków i mieszkańców Czarnej Wody wzięli udział goście: posłowie Jan Kilian i Kazimierz Smoliński, nadbryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Jarosław Gryciuk (kom. KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim), st. kpt. Dariusz Treć (kom. KP PSP w Kwidzynie), st. kpt. Tomasz Nowak (zca komendanta KP PSP w Starogardzie Gdańskim i prezes Wiesław Wrzesiński (ZO PZOSP RP). Wojewodę pomorskiego reprezentował Ireneusz Szweda. Wśród samorządowców byli: Kazimierz Chyła (starosta starogardzki), Arkadiusz Gliniecki (burmistrz) i Łukasz Łangowski (zca burmistrza Czarnej Wody), Wojciech Dołęgowski (zca burmistrza Prabut), Sebastian Szmidt (przewodniczący) i radni RM Czarna Woda, ks. proboszcz Grzegorz Sobota, Małgorzata Gass-Pięta (zca nadl. Nadleśnictwa Kaliska), Sławomir Oliński (OSP Prabuty).

Promesa dla Prabut
Podczas uroczystości, nadbryg. Tomasz Komoszyński, w imieniu komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, wręczył promesę na dofinansowanie budowy remizy OSP w Prabutach. Dofinansowanie pochodzi z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń. Promesę odebrał  zca burmistrza miasta i gminy Prabuty Wojciech Dołęgowski.
RedJ, info st. kpt. Karina Stankowska, fot. KP PSP Starogard Gd.