O inteligencji emocjonalnej

W auli im. Zofii Niedziałkowskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce 25. września odbyło się seminarium naukowe „Inteligencja emocjonalna kluczem do osiągania sukcesów”. Jego organizatorem było Ateneum – Mazowiecki Instytut Pedagogiki i Zarządzania w Ostrołęce.

Głównym celem seminarium było ukazanie znaczenia inteligencji emocjonalnej w osiąganiu sukcesów w życiu człowieka. Treści, które zostały zaprezentowane, dotyczyły również przykładowych sposobów jej rozwoju na różnych etapach życia oraz wykorzystania nabytych zdolności w praktyce. Przedstawione referaty zainteresowały wiele osób z różnych grup społecznych. Nie zabrakło przedstawicieli samorządów, policji, kuratorium, poradni psychologicznych, dyrektorów, nauczycieli i uczniów ze szkół z całego regionu.

Tematy referatów i prelegenci:
● Rozwój inteligencji jako warunek osiągania sukcesów – dr Roman Gawrych, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
● Rola emocji w życiu człowieka – prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku
● Telefon komórkowy jako aparat fotograficzny. Czy to możliwe? – mgr inż. Adam Wołosz, fotoreporter, fotograf reklamowy i studyjny, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Wnioski. Droga do sukcesu przeważnie jest długa i trudna. Każdy człowiek podążający drogą do sukcesów, wie, że jest ona również wybrukowana porażkami. Plany rozbijają się o rzeczywistość, wykonana praca bywa krytykowana, niepowodzenia prowadzą do kłótni. Dlatego nastroje smutku, złość, przerywanie pracy, frustracja to zjawiska całkiem naturalne. Inteligencja emocjonalna objawia się właśnie tym, że potrafimy powrócić do porzuconego zadania, zacząć od nowa, a także wyciągnąć wnioski z doświadczenia, które przyniosło ze sobą nie powodzenia i wykorzystać tę wiedzę dla siebie. Czyli inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć swoich i innych osób, a także zarządzanie własnymi emocjami i radzenia sobie z emocjami innych. Jej poziom zależy od takich kompetencji jak: samoświadomość, poczucie własnej wartości i wiara we własne możliwości, siły, umiejętność radzenia sobie ze stresem, empatia, asertywność czy sumienność. Każdy z nas z pewnością niejednokrotnie przekonał się, jak ważna jest umiejętność identyfikacji emocji oraz jak ogromny ma to wpływ na nasze życie zawodowe i prywatne. Spełnienie, harmonia, zadowolenie i satysfakcja z życia zależą przede wszystkim od samoświadomości, czyli od rozpoznawania własnych emocji i zarządzania nimi, od zapału i wytrwałości w dążeniu do wytyczonego celu, a także od zdolności do empatii i umiejętności społecznych.

Info i foto Ateneum MIPiZ w Ostrołęce