Zapraszamy na studia z psychologii

Dr Ryszard Makarowski: – To studia, które bardzo dobrze przygotują do zawodu, który jest poszukiwany i prestiżowy w kraju i zagranicą.

 

Od nowego roku akademickiego zapraszamy na studia z psychologii w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Na podstawie POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, WSSE w Gdańsku od nowego roku akademickiego prowadzić będzie również studia podyplomowe z psychologii w zakresie różnych specjalności. Dzięki temu, że ich program odpowiadać będzie w znacznym stopniu uzupełniającym studiom drugiego stopnia na kierunku psychologia, osoby które je ukończą, będą mogły na preferencyjnych warunkach organizacyjnych i finansowych zdobyć tytuł zawodowy magistra psychologii.

Podstawą uzyskania, na preferencyjnych warunkach, tytułu magistra (nada go Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu) jest ukończenie, wcześniej, dwóch kierunków na studiach podyplomowych w WSSE w Gdańsku. Pierwsze w zakresie psychologia przywództwa w praktyce, a drugie w jednej spośród następujących specjalności:
– komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego,
– neuropsychologia,
– psychologia edukacji pozytywnej,
– psychologia konfliktu i przemocy,
– psychologia kultury bezpieczeństwa,
– psychologia reklamy,
– psychologia sądowa i penitencjarna,
– psychologia zagrożeń społecznych,
– psychoonkologia,
– seksuologia społeczna.
Wybrana na drugich studiach specjalność będzie mogła być jednocześnie specjalnością, z której absolwent po napisaniu pracy magisterskiej i pozytywnie zdanym egzaminie dyplomowym uzyska tytuł magistra psychologii.
Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w siedzibie WSSE w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 (tel. 58 500 52 22, 881 777 974) oraz w siedzibie Instytutu Kształcenia Zawodowego WSSE w Ostrołęce przy Alei Wojska Polskiego 44 (tel. 29 769 15 26, 881 777 258).