20 lat Rënku

W środę, 11 września, minęło 20 lat od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. Największym akcjonariuszem Rënku jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z okazji Jubileuszu spółka zorganizowała 14 września piknik dla wszystkich najemców.

– Mamy ich ponad 200, a wśród nich jest 21 firm, które są z nami od początku istnienia Spółki – mówi dr inż. Sławomir Niecko prezes Rënku.

Wśród gości był także podsekretarz stanu w MRiRW dr inż. Ryszard Zarudzki.

Początki

Spółka została zawiązana 31 maja 1995 r. Zarząd Rënku skoncentrował się na promocji przedsięwzięcia oraz budowaniu konsensusu wobec realizowanego projektu wśród decydentów lokalnych, regionalnych i krajowych. 29 sierpnia 1998 r. Spółka zawarła umowę z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzieleniu jej pożyczki (28 milionów DEM) na budowę infrastruktury rynku hurtowego (gwarancji udzielił Rząd Rzeczypospolitej Polskiej). Dzięki temu Spółka uzyskała finansowanie inwestycji oraz ubezpieczenie spłaty. 5 grudnia 1998 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę rynku hurtowego. 26 maja 1999 r. uroczyście oddano do użytku pierwszy obiekt (hala kwiatowa) a całą inwestycję 11 września 1999.

Nie było łatwo

Budowane z trudem poparcie dla projektu budowy rynku hurtowego, nie przyniosło oczekiwanych efektów w momencie jego uruchomienia. Nadal funkcjonowały konkurencyjne giełdy, które pierwotnie były przewidziane do zamknięcia. Masowo wypowiadano, początkowo zawarte, umowy na wynajem boksów w halach. Handlowcy i operatorzy pozostawali w dotychczasowych lokalizacjach oczekując na to co się wydarzy dalej.

Na koniec czerwca 2001 roku w hali kwiatowej wynajętych było 75% powierzchni, a w pozostałych dwóch halach (warzywno-owocowa oraz ogólnospożywcza) wykorzystane było 27% powierzchni. Nie był to wynik wystarczający do utrzymania płynności finansowej przez Spółkę.

Zarząd uzyskał zgodę na sprzedaż gruntów położonych przy linii kolejowej a także graniczących z obwodnicą. Poszukując rozwiązań, które mogłyby zmienić sytuację spółki, Zarząd opracował koncepcję budowy Centrum Sprzedaży Warzyw i Owoców (CSWO). Nowa działalność nie przyniosła spodziewanych efektów, a spółka nie była wstanie spłacać kredytu. W tej sytuacji akcjonariusze zmienili Zarząd.

Nowy Zarząd

przeprowadził głęboką restrukturyzację operacyjną, kadrową, majątkową i finansową. Z powodu wysokich kosztów funkcjonowania i ponoszonych strat, 30 września 2004 r. zakończyło działalność CSWO, a do końca roku zatrudnienie zmniejszono z 58 do 32 osób. Podstawowym działaniem nowego Zarządu było odbudowanie zaufania do Spółki. Ustalono korzystne (i trwałe) warunki wynajmu powierzchni, aby prowadzący biznes mieli wieloletnie perspektywy funkcjonowania w Rënku. Przeprowadzono akcję promocyjną by wynająć puste powierzchnie, przygotowywane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych najemców. Ta polityka spowodowała, że niektórzy najemcy powrócili na rynek hurtowy. Spółka istotnie zróżnicowała stawki wynajmu dla producentów rolnych (bardziej preferencyjne), nawiązała współpracę z Izbą Rolniczą oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Rënk włączono do programu szkoleń specjalistów z krajów aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej.

W 2006 przełamali zła passę

Od 2006 roku sytuacja spółki ulegała poprawie, zła passa została przełamana, czego koronnym dowodem była potrzeba wybudowania nowej hali kwiatowej. Podmioty w starej hali rozwinęły się na tyle, że potrzebowały więcej przestrzeni. Część środków na tę inwestycje pochodziło od przyszłych najemców, co uwiarygadniało projekt w oczach banku oraz ministerstw, które musiały wyrazić zgodę na jej realizację. 15 maja 2009 minister rolnictwa uroczyście otworzył nową halę. Spółka zaczęła przynosić dochody na sprzedaży. Na jej terenie skoncentrowany został handel kwiatami północnej Polski. Wybudowany nowy obiekt uwiarygodnił spółkę jako stabilnego partnera, z którym można wiązać przyszłość. Nowa inwestycja utorowała drogę dla kolejnych. Najwięksi hurtownicy z sąsiedniej giełdy w Gdyni zdecydowali, że przenoszą swoje siedziby do Rënku. Wybudowano dla nich dwa pawilony (ze znacznym udziałem finansowym hurtowników). W 2013 roku ostatecznie zakończył się problem długu Spółki (dokonano jego konwersji na akcje). Rënk stał się podmiotem z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Od tego czasu Spółka rozwija się w sposób stabilny, każdego roku osiągając wyższe przychody.

Historia zatoczyła koło

W roku Jubileuszu 20-lecia operacyjnej działalności Spółki, jesteśmy świadkami historycznych, wręcz przełomowych zdarzeń z perspektywy jej istnienia.

– Właściciel konkurencyjnej giełdy, tej która miała być zamknięta dwadzieścia lat temu, przesłał do nas pismo, w którym informuje, że jego targowisko kończy działalność z końcem września 2019 i prosi o przyjęcie handlowców, tak by mogli kontynuować swoją działalność gospodarczą na naszym terenie – mówi dr inż Sławomir Niecko.

Historia zatoczyła koło, spółka będzie miała szansę skoncentrować na swoim terenie handel warzywami i owocami północnej Polski.

– Jesteśmy w przededniu „wbicia pierwszej łopaty” pod budowę kolejnego, już piątego pawilonu handlowego – dodaje prezes Niecko. – W planie mamy budowę dwóch kolejnych pawilonów handlowych, do połowy przyszłego roku. Liczymy, że przejście operatorów z konkurencyjnej giełdy da dodatkowy impuls inwestycyjny.

Opr. AP