Umowa na budowę Centrum Kompetencji STOS podpisana

6 maja podpisano umowę na dofinansowanie projektu budowy Centrum Kompetencji i platformy świadczenia usług typu SMART.

W Sali Senatu Politechniki Gdańskiej 6 maja podpisano umowę na dofinansowanie projektu powstającego w partnerstwie z prywatnym podmiotem Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z Wejherowa na budowę Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) i platformy do świadczenia nowoczesnych usług typu SMART.

Marszałek pomorski
Mieczysław Struk zapewnił, że Centrum Kompetencji STOS zostanie dofinansowane z regionalnych funduszy unijnych wdrażanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach programu regionalnego (nakłady – 114 mln zł brutto, z czego koszty kwalifikowane to niemal 94 mln zł). Termin realizacji do końca 2021 roku.
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich stwierdził, że jest to doskonały przykład umiejętnego wykorzystania środków unijnych i publicznych. Politechnika Gdańska może liczyć na wsparcie administracji państwowej przy realizacji tej inwestycji, która będzie światową wizytówką naszego regionu, łączącą naukę z gospodarką.
Odbiorcami oferty Centrum Kompetencji STOS będą przede wszystkim przedsiębiorstwa. Projekt ma przyczyniać się do zwiększenia integracji rozwiązań ICT z biznesem, a także urynkowienia działalności związanej z badaniami i rozwojem nowych technologii.
RedJ (info amerski.blogspot.com)
Fot. Mateusz Glanert (Glanomedia)