Gdyńska Kolegiata Bazyliką Morską

Uroczystą liturgię 4 maja poprowadzili arcybiskup Salvatore Pennachio, Nuncjusz Apostolski w Polsce i arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.
fot. Mateusz Glanert (Glanomedia)

Bazylika Morska – tak od dziś możemy tytułować kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni. Uroczystość podniesienia świątyni do godności bazyliki mniejszej odbyła się w sobotę, 4 maja. W liturgii udział wzięli Nuncjusz Apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz przedstawiciele miasta Gdyni – prezydent Wojciech Szczurek oraz wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Papież Franciszek
podniósł do godności bazyliki mniejszej gdyńską kolegiatę 21 listopada 2018 r., doceniając jej znaczenie z punktu widzenia historii i szeroko prowadzonej działalności duszpastersko-liturgicznej. Decyzja papieża weszła w życie wraz z jej oficjalnym publicznym ogłoszeniem, co miało miejsce podczas uroczystości 4 maja.
– To ważne wydarzenie nie tylko w wymiarze religilnym, ale również miejskim. To pierwsza bazylika w historii Gdyni, niezwykle ważny kościół, miejsce ważnych wydarzeń historycznych naszego miasta. Myślę, że to powód do radości i dumy – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni – Bazyliki pełnią wyjątkową rolę w Europie i na świecie. Są to szczególne kościoły, ze względu na swoją rangę. Dzisiaj Gdynia doczekała się tego, że ma swoją bazylikę.
– To, że kolegiata stała się bazyliką, zobowiązuje nas do naszej codziennej chrześcijańskiej gorliwości. Tu będziemy przybywali na adorację najświętszego sakramentu, tu będziemy zatapiali się w bardzo serdecznej modlitwie – powiedział ks. prałat Edmund Skalski, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni – Dzisiejszy dzień zapisuje się złotymi zgłoskami na kartach historii tego miasta – dodał.
Opr. RedJ (info gdynia.pl)
fot. Mateusz Glanert (Glanomedia)