Od piątku, 28 września, obowiązują maksymalne stawki za przejazdy taksówkami

W Gdańsku obowiązywać będą trzy uchwały przyjęte w czerwcu przez Radę Miasta Gdańska dotyczące świadczenia usług przewozu osób. Wchodzą one w życie 60 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego.

Uchwały dotyczą ustanowienia cen maksymalnych, ujednolicenia oznakowania pojazdów i informacji o opłatach oraz aktualizację przepisów przewozu osób i bagażu.  Mają na celu poprawę jakości przewozów taksówkami na terenie miasta.

Wprowadzenie cen maksymalnych było konsultowane ze środowiskiem gdańskich taksówkarzy oraz ustalane na podstawie obserwacji rynku taxi w Gdańsku. Analizowano również ceny maksymalne obowiązujące w innych dużych polskich miastach.

Maksymalnie 4 zł za kilometr w pierwszej strefie

Pierwsza z podjętych uchwał ustala ceny maksymalne w jednej strefie, którą objęte jest cała Gmina Miasta Gdańsk.

Wprowadzono dwie taryfy cenowe: taryfę 1 obowiązującą od poniedziałku do soboty w godz. 6:00 – 22:00 oraz taryfę 2 obowiązującą od poniedziałku do soboty w godz. 22.00 – 6.00, w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy w ciągu całej doby oraz w godz. 16:00 – 6:00 w dniach 24 i 31 grudnia. Ustalono następujące ceny maksymalne za przewozy:

  1. Opłatę początkową za wynajęcie taksówki dla wszystkich taryf – 9.00 zł
  2. Cenę za przejazd 1 km w taryfie 1 – 4 zł;
  3. Cenę za przejazd 1 km w strefie 2 – 6 zł;
  4. Opłatę za 1 godzinę postoju dla wszystkich taryf – 50,00 zł

Jednolite oznakowania, cenniki i identyfikatory

Druga uchwała została wprowadzona również w oparciu o konsultacje przeprowadzone ze środowiskiem gdańskich taksówkarzy oraz branżowych związków zawodowych. W uchwale doprecyzowano nowe, jednolite oznaczenie pojazdów oraz identyfikator kierowcy ze zdjęciem i naklejkę z adresem strony internetowej, na której będzie można sprawdzić aktualne licencje taksówek dostępne obecnie w ramach formuły „otwartych danych”. Planowana jest dalsza rozbudowa funkcjonalności strony o informacje dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Zmodyfikowano również szatę graficzną cennika i dodano informację o danych kontaktowych organu, do którego można zgłaszać uwagi odnośnie świadczonych usług przewozowych.

Uchwała została podjęta ze względu na konieczność uchylenia tożsamej uchwały z 2003 r.

Lepiej i bezpieczniej w gdańskich taksówkach

Trzecia uchwała jest również aktualizacją dotychczasowych zapisów, które mają poprawić jakość świadczonych usług i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u pasażerów. Doprecyzowano w niej przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób, bagażu ręcznego oraz zwierząt. Wprowadzono również obowiązek informowania pasażerów o zamiarze zastosowania dopłaty za kurs w przypadku zamówienia pojazdu przystosowanego do przewozu więcej niż 5 osób lub „kombi” celem ochrony klientów.

 

(Materiały prasowe)